Sosiaaliohjaaja - Virtain kaupunki

Sosiaaliohjaaja - Virtain kaupunki

Virtain kaupunki hakee sosiaaliohjaajaa nyt aluksi 3 kk:n määräaikaiseen virkasuhteeseen. Sijoituspaikkana on Ruoveden sosiaalitoimisto. Viran on tarkoitus tulla vakinaiseen hakuun myöhemmin.

Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalityöntekijän työparina sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa. Osassa sosiaalihuoltolain mukaisista asiakkuuksista ohjaaja työskentelee ilman sosiaalityöntekijätyöparia vastaten lapselle tarjottavista palveluista. Ohjaajan työskentelyn keskeisenä tavoitteena on edistää perheiden arjessa selviytymistä sekä lasten hyvää kasvua ja kehitystä. Ohjaajan tehtävänkuvaan sisältyy muun muassa asiakasperheiden laaja-alaista ohjausta ja neuvontaa, perheiden palvelutarpeen ja kokonaistilanteen arviointia sekä viranhaltijapäätösten valmistelemista ja tekemisestä. Työ sisältää laaja-alaisesti verkostotyötä perheen muiden toimijoiden sekä läheisten kanssa. Arvostamme kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä ja kykyä tiimityöhön ja itsenäiseen työskentelyyn.
Ruoveden sosiaalitoimistossa työskentelee tällä hetkellä sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä, toimistosihteeri ja osan viikkoa lapsiperhepsykologi ja perheneuvoja. Toimiston yhteishenki on positiivinen ja kannustava. Yhteistyötä tehdään Virtain sosiaalitoimiston ja sote-palveluita tuottavan Keiturin Sote Oy:n kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Ennen määräaikaisen viran vastaanottamista on hakijan esitettävä rikosrekisteriote.

Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

Lisätietoja

http://www.virrat.fi

Sari Hellsten, hyvinvointijohtaja, puh. 03 485 1094
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Virtain kaupunki
Osoite: Ruovedentie 30, Ruovesi

Virrat on 6800 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylä-Pirkanmaalla. Kaupunkimme palveluksessa on n. 360 eri alojen ammattilaista tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Meillä eletään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä.
Virtain kaupunki järjestää sote-palvelut myös Ruoveden asukkaille.

Tutustu työnantajaan