Sosiaaliohjaaja - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Sosiaaliohjaaja - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen perheiden palvelulinjalle haetaan
määräaikaiseen virkasuhteeseen sosiaaliohjaajaa lastensuojelun avohuoltoon.
Sijaisuus kestää 31.12.2020 loppuun saakka.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lapsiperheille tuotettavat sosiaalipalvelut perustuvat toimintamalliin, jossa organisaatio on jaettu alkuarvioinnin, perhesosiaalityön, avohuollon (kaksi tiimiä), sijaishuollon sekä jälkihuollon tiimeihin. Karkkilan ja Vihdin kirkonkylän avohuollon tiimissä on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa, yksi erityissosiaaliohjaaja, kaksi sosiaaliohjaajaa sekä perhetyöntekijä. Toinen, vastaava avohuollon tiimi toimii Nummelan perhekeskuksessa. Nyt avoinna oleva ohjaajan virka on Nummelan tiimissä.

Sosiaaliohjaaja työskentelee pääasiassa lastensuojelun avohuollossa olevien asiakkaiden ja heidän perheidensä kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu asiakkaan neuvonta ja ohjaus, asiakassuunnitelman valmisteluun osallistuminen, avohuollon tukitoimipäätösten laadinta, perheinterventiot, verkostotyö, avohuollon tukitoimien toteuttaminen ja psykososiaalinen työskentely asiakkaiden kanssa.
Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on lain 272/2005 § 6:n mukainen soveltuva sosiaalialalle suuntaava ammattikorkeakoulututkinto tai siirtymäsäännöksen mukainen koulutus. Lisäksi arvostamme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä sekä tiimityöskentelyn edellyttämää yhteistyökykyä. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön työn liikkuvan luonteen vuoksi.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Työaika 38,15h/vko.
Tehtäväkohtainen palkka on 2719,10 euroa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (524/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi/

Johtava sosiaalityöntekijä Merja Tavi-Räisänen p. 0440190547 tai merja.tavi-raisanen@karviainen.fi sekä perheiden palvelulinjajohtaja Marketta Roinisto, marketta.roinisto@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Perheiden palvelulinja
Osoite: Ojakkalantie 10, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.
Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Tutustu työnantajaan