Sosiaaliohjaaja - Oulunkaaren kuntayhtymä

Sosiaaliohjaaja - Oulunkaaren kuntayhtymä

Tule Oulunkaarelle Iin perhepalveluihin innokkaaseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön hoitamaan perhepalveluiden sosiaaliohjaajan (palveluohjaus) viran sijaisuutta ajalle 5.8.2019 - 16.7.2020

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu palveluohjaus, kuten eri ikäisten asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen vastaanottaminen, palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä päätöksen teko, kun kyseessä ei ole erityistä tukea tarvitseva henkilö. Sosiaaliohjaaja vastaanottaa uudet lastensuojeluilmoitukset, ja ohjaa ne eteenpäin. Lisäksi sosiaaliohjaaja arvioi lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen, organisoi neuvolan perhetyötä, järjestää Lapset puheeksi -toimintamallin mukaiset neuvonpidot sekä perheohjauksen Aamukahavit. Palveluohjauksen tehtäviin kuuluu lisäksi sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukainen perhetyö ja sosiaaliohjaus. Yhteistyökumppaneita on useilta eri aloilta.
Sosiaaliohjaajana palveluohjauksessa olet usein asiakkaiden ensimmäinen kontakti sosiaalihuoltoon sekä perhepalveluiden ovi palveluihin, joten edellytämme sinulta tietämystä sosiaalihuollon eri palveluista, palvelualttiutta, itsenäistä työotetta, johdonmukaisuutta, päätöksentekovalmiutta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia tiimissä joustavasti.
Arvostamme kokemusta eri ikäisten ihmisten kanssa työskentelystä ja sosiaaliohjauksesta.
Kelpoisuusehto: Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Ajokortti on työtehtävien suorittamisessa välttämätön.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Viransijaisuuteen kuuluu KVTES:n mukainen koeaika, joka on korkeintaan puolet sijaisuuden pituudesta.

Lisätietoja

http://www.oulunkaari.com

8.7.2019 saakka Mirva Salmela Puh: 050 5924674 sähköposti: mirva.salmela@oulunkaari.com

Oulunkaaren kuntayhtymä, Oulunkaaren perhepalvelut, Iin perhepalvelut
Osoite: Jokisuuntie 2, 91100 Ii

Oulunkaaren kuntayhtymä tuottaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi tuotamme jäsenkunnillemme henkilöstö-, talous- ja it-palvelut sekä elinkeinojen kehittämispalveluja. Kuntalaisia alueellamme on noin 28 000, ja työntekijöitä meillä on noin 1200.
Tärkeimmät arvomme ovat yhdessä tekeminen, vastuullinen omatoimijuus ja rohkea kehittäminen. Pyrimme kaikessa toiminnassamme laaja-alaiseen hyvinvointiin, alueelliseen vaikuttavuuteen sekä asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuuteen. Työssämme korostuvat hyvinvointityön yhdyspinnat ja yhdessä tekeminen sekä asiakaslähtöiset lähipalvelut ja sähköisten palvelujen kehittäminen.
Oulunkaaren työntekijät ovat tärkein voimavaramme, joten panostamme koulutukseen ja työhyvinvointiin. Käytössämme on mm. ePassi-järjestelmä liikunta- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämiseen. Olemme savuton työyhteisö.
Visiomme on #mielekäselämäkotona.
Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa!

Tutustu työnantajaan