Sosiaaliohjaaja - Ilmajoen kunta

Sosiaaliohjaaja - Ilmajoen kunta

Ilmajoen kunta hakee määräaikaista sosiaaliohjaajaa ajalle 28.10.2019 -29.02.2020.

Sosiaaliohjaaja toimii Palonkylän koululla kuntouttavassa luokassa, luokka-asteet 1-6. Sosiaaliohjaaja toimii erityisluokanopettajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa tiiminä tukien oppilaita ja heidän perheitään lapsen käydessä koulua kuntouttavalla luokalla. Sosiaaliohjaaja on joustavasti mukana opetuksessa sekä perheohjaajan roolissa lapsen ja perheen kanssa. Työn tukena ovat tiiviisti koko koulun henkilöstö ja lapsen ympärillä työskentelevä monialainen verkosto. Työntekijältä toivotaan monipuolista kokemusta ja osaamista lapsiperheiden palveluista ja koulupalveluista.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtävään on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 3 § ja 8 § mukainen oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Valitun on myös esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työaika on 38,75 h/viikko ja tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää Ilmajoen kunnan työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 252687) perjantaihin 22.10.2019 klo 12.00 mennessä. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteella: Ilmajoen kunta, Perusturvalautakunta, PL 23, 60801 Ilmajoki. Kuoreen merkintä "Kuntouttavan luokan sosiaaliohjaaja". Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan haastateltavilta.

Lisätietoja

http://www.ilmajoki.fi

Tutustu työnantajaan

Sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh 044 4191 250 tai sähköposti tytti.luoto@ilmajoki.fi

Ilmajoen kunta, Sosiaali- ja terveysosasto
Osoite: Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki

ILMAJOKI on kehittyvä yli 12.000 asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen seudulla. Ilmajoki tunnetaan monipuolisista koulutuspalveluista, kulttuurista, urheilusta ja yrittäjyydestä. Ilmajoelta löytyy luovaa leikkisyyttä, nuijamiesten voimaa ja kättä pirempää tulevaisuuden tekijöille. Entisestä emäpitäjästä on kehittynyt aktiivinen asuinkunta - turvallinen omalle väelle, kunnon kumppani naapureille ja toisenlainen paikka turisteille. Eikä tilastakaan tee tiukkaa, kun horisontissa näkyy Suomen lavein lakeus - Kyrönjoen Alajoki.