Sosiaaliohjaaja - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Sosiaaliohjaaja - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana määräaikainen sosiaaliohjaajan virka lastensuojelun sijais- ja jälkihuollossa ajalle 1.12.2019 - 31.12.2020. Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, 8 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaaja ja lastenvalvoja sekä 23 muuta ammattilaista palveluohjauksessa, kotipalvelussa ja perhetyössä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Toimipaikka sijaitsee Raahessa, työtä tehdään koko seutu-kunnan alueella (Raahe, Pyhäjoki ja Siikajoki).

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja kuntayhtymän kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset ja suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen. Sosiaaliohjaan tehtäviin kuuluu työparityöskentely lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöntekijän kanssa ja jälkihuoltonuorten sosiaaliohjaus.

Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimi- ja parityöhön sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työ edellyttää myös oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetuin lain (817/2015) 8 § mukainen sosionomin kelpoi-suus sekä myönnetty laillistus. Katsomme eduksi alan täydennys- tai jatkokoulutuksen (esim. YAMK tai vastaava) ja pe-rehtyneisyyden lastensuojelutyöhön. Arvostamme aiempaa kokemustasi lastensuojelun sosiaaliohjaajan työstä tai muusta sosiaaliohjaajan tehtävästä.

Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat tulosyksikköjohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911 ja perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja Antti Tornberg, puh. 040 1357850. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Perhe- ja psykososiaaliset palvelut
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.