Sosiaaliohjaaja - Kangasalan kaupunki

SOSIAALIOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA, aikuissosiaalityö 2.1.2020 alkaen

Kangasalan kaupunki hakee sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen aikuissosiaalityön tiimiin ajalle 2.1.2020-31.12.2021.

Kangasalan kaupungin aikuissosiaalityön tiimiin kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Aikuistiimillä on lisäksi tukenaan vuoden 2020 loppuun saakka sekä päihde- että mielenterveysongelmiin erikoistuneet kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi kaupungissa toimii asumisen ohjauksen hanke vuoden 2020 loppuun saakka. Aikuissosiaalityön tiimi on työstään innostunut, kehittämismyönteinen ja kokeileva porukka, jossa hyvällä hengellä ja huumorilla on iso rooli.

Aikuissosiaalityö on monipuolista, haastavaa ja pitkäjänteistä asiakkaan tilanteeseen kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan pyrkivää muutostyötä. Aikuissosiaalityön tavoitteena on vahvistaa henkilön toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluvat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteko, asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnit ja kartoitukset sekä sosiaalipalveluiden ohjaus ja moniammatillisen suunnitelmallisen työn toteuttaminen.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus, sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Arvostamme aiempaa kokemustasi sosiaaliohjaajan työstä aikuissosiaalityössä ja/tai muusta sosiaalityöstä sekä kokemusta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteosta. Edellytämme, että Sinulla on vahva kyky itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon sekä tiimityöhön. Lisäksi arvostamme aktiivista ja kehittävää työotetta ja hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 20.12.2019 klo 12.00 alkaen.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Sosiaalityön johtaja Kaisa Bragge, kaisa.bragge@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, 36200 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.

Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.