Sosiaaliohjaaja - Akaan kaupunki

Haemme koulujen erityistyön tiimiin sosiaaliohjaajaa, määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 10.8.-31.12.2020. Koulujen erityistyössä toimii nyt haussa olevan sosiaaliohjaajan lisäksi kolme koulupsykologia, kolme koulukuraattoria ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Oppilaspohja Akaan kouluissa on yhteensä n. 2280 oppilasta.

Koulujen sosiaaliohjaaja työskentelee lasten kasvuympäristössä kouluilla tukien vanhempia lapsen kasvuun, kehitykseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliohjaajan työn tavoitteena on vahvistaa perheen omia voimavaroja ja tukea arkielämän hallintaa sekä lapsen koulunkäynnin sujuvuutta. Toiveena on erityisesti, että sosiaaliohjaaja kykenee tunnistamaan ja tukemaan arjessa neuropsykiatrisista ominaisuuksista johtuvien haasteiden kanssa elävien lasten ja nuorten erityistarpeita.

Koulujen sosiaaliohjaaja työskentelee yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja lapsen muiden sosiaalisten verkostojen kanssa sekä osallistuu koulujen oppilashuollon toteuttamiseen. Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä sosiaaliohjaaja toteuttaa esimerkiksi havainnoimalla ryhmiä/yksilöitä luokkatilanteissa sekä vetämällä vertaistukiryhmiä kouluilla työparinsa kanssa. Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluvat lisäksi konsultointi, kouluttaminen, nepsy-kioskin järjestäminen sekä Akaan kaupungin nepsy-mallin kehittäminen.

Toiminta tapahtuu Akaan eri kouluilla, joten työssä tarvitaan omaa autoa. Työnohjaus järjestetään. Työnantajana kaupunki panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin mm. tarjoamalla liikunnallisia työhyvinvointipalveluita.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Eduksi katsotaan kokemus lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä. Myös koulumaailman ja siihen liittyvän lainsäädännön tunteminen on eduksi tehtävän hoitamisessa. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä sopeutumiskykyä vaihteleviin työtilanteisiin. Arvostamme ammatillisia lisäkoulutuksia ja menetelmäosaamista. Erityisesti NEPSY-valmennusosaaminen katsotaan eduksi.

Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaan.
Valittavan on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain (524/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä ja toimitettava kuukauden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan.

Työsuhteessa on kahden (2) kuukauden koeaika.

Tutustu työnantajaan

Koulukuraattori Melina Kivioja puh. 040 335 3682, melina.kivioja@akaa.fi (ajalla 17.6.-8.7.2020)

Akaan kaupunki, Perusturvatoimi, Sosiaalityö, Koulujen erityistyö
Osoite: PL 34, 37800 Akaa

Akaa on noin 16 500 asukkaan kehittyvä kaupunki Suomen kasvukäytävällä. Akaan kaupungin elinvoimaisuuden kulmakiviä ovat loistavat liikenneyhteydet ja erinomainen sijainti kasvun keskiössä. Savuttoman kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1 050 työntekijää.