Sosiaaliohjaaja - Virtain kaupunki

Virtain kaupunki hakee sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen. Sijoituspaikkana on Ruoveden sosiaalitoimisto.

Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalityöntekijän työparina sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa. Osassa sosiaalihuoltolain mukaisista asiakkuuksista ohjaaja työskentelee ilman sosiaalityöntekijätyöparia vastaten lapselle tarjottavista palveluista.

Ohjaajan työskentelyn keskeisenä tavoitteena on edistää perheiden arjessa selviytymistä sekä lasten hyvää kasvua ja kehitystä. Ohjaajan tehtävänkuvaan sisältyy muun muassa asiakasperheiden laaja-alaista ohjausta ja neuvontaa, perheiden palvelutarpeen ja kokonaistilanteen arviointia sekä viranhaltijapäätösten valmistelemista ja tekemisestä.

Työ sisältää laaja-alaisesti verkostotyötä perheen muiden toimijoiden sekä läheisten kanssa. Arvostamme kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä ja kykyä tiimityöhön ja itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötä tehdään Virtain sosiaalitoimiston ja sote-palveluita tuottavan Keiturin Sote Oy:n kanssa.

Ruoveden toimiston yhteishenki on positiivinen ja kannustava.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan (sosionomi AMK) pätevyys.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Ennen määräaikaisen viran vastaanottamista on hakijan esitettävä rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.virrat.fi

Tutustu työnantajaan

Ville Happonen, vs. hyvinvointijohtaja, puh. 044 715 1286
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Virtain kaupunki
Osoite: Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi

Ruovesi on ennen kaikkea upeaa luontoa: sen vehmaat rannat, kirkkaat vedet ja vehreät metsät ovat täynnä rauhaa ja kauneutta. Ruovedellä on hyvät mahdollisuudet myös toimia ja harrastaa, niin kesällä kuin talviaikaan: sen hanget kutsuvat hiihtämään, metsäpolut patikoimaan, järvet melomaan ja kalastamaan.

Ruoveden sosiaalitoimisto sijaitsee Ruoveden keskustassa pittoriskissä puutalomiljöössä. Ruovesi on aikoinaan valittu Yleisradion järjestämässä kilpailussa Suomen kauneimmaksi kirkonkyläksi.

Virtain kaupunki järjestää isäntäkuntana sote-palvelut myös Ruoveden asukkaille.