Sosiaaliohjaaja - Virtain kaupunki

Hakuaikaa jatkettu 14.9.2020 aiemmin virkaa hakeneet hakijat huomoidaan viran täytössä.

Haluaisitko työskennellä maaseudun idyllissä Ylä-Pirkanmaalla, satojen järvien, jylhän luonnon ja upeiden ihmisten keskellä, siellä, missä 1800-luvun kansallistaiteilijammekin nauttivat elämästään? Tähän aukeaa nyt hyvä mahdollisuus. Virtain kaupunki hakee sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen, jonka sijoituspaikkana on Ruoveden sosiaalitoimisto.

Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalityöntekijän työparina sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisissa asiakkuuksissa. Osassa sosiaalihuoltolain mukaisista asiakkuuksista ohjaaja työskentelee ilman sosiaalityöntekijätyöparia vastaten lapselle tarjottavista palveluista.

Ohjaajan työskentelyn keskeisenä tavoitteena on edistää perheiden arjessa selviytymistä sekä lasten hyvää kasvua ja kehitystä. Ohjaajan tehtävänkuvaan sisältyy muun muassa asiakasperheiden laaja-alaista ohjausta ja neuvontaa, perheiden palvelutarpeen ja kokonaistilanteen arviointia sekä viranhaltijapäätösten valmistelemista ja tekemisestä.

Työ sisältää laaja-alaisesti verkostotyötä perheen muiden toimijoiden sekä läheisten kanssa. Arvostamme kokemusta lapsiperheiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä ja kykyä tiimityöhön ja itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötä tehdään Virtain sosiaalitoimiston ja sote-palveluita tuottavan Keiturin Sote Oy:n kanssa.

Ruoveden toimiston yhteishenki on positiivinen ja kannustava.

Viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan (sosionomi AMK) pätevyys.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Ennen määräaikaisen viran vastaanottamista on hakijan esitettävä rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Ville Happonen
vt. hyvinvointijohtaja
puh. 03 485 1286
ville.happonen@virrat.fi

Virtain kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Ruovedentie 30, 34800 Virrat

Virtain kaupunki järjestää isäntäkuntana sote-palvelut myös Ruoveden asukkaille.

Ruovesi on ennen kaikkea upeaa luontoa: sen vehmaat rannat, kirkkaat vedet ja vehreät metsät ovat täynnä rauhaa ja kauneutta. Ruovedellä on hyvät mahdollisuudet myös toimia ja harrastaa, niin kesällä kuin talviaikaan: sen hanget kutsuvat hiihtämään, metsäpolut patikoimaan, järvet melomaan ja kalastamaan.

Ruoveden sosiaalitoimisto sijaitsee Ruoveden keskustassa pittoriskissä puutalomiljöössä. Ruovesi on aikoinaan valittu Yleisradion järjestämässä kilpailussa Suomen kauneimmaksi kirkonkyläksi.