SOSIAALIOHJAAJA - Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akselin ikäihmisten-ja vammaispalveluiden linjalla on haettavana 21.1.2021 klo 15.00 mennessä sosiaaliohjaajan virka. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu muun muassa ohjaus- ja neuvonta, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelupäätökset, asunnon muutostöitä koskevat päätökset ja palvelutarpeen arviointi sekä komPAssi -asiakasneuvontaan osallistuminen. Työalueena on koko Akselin alue.

Sosiaaliohjaajan virka sijoittuu vammaispalveluiden tiimiin, johon kuuluu vastaava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja. Vammaispalvelun tiimi toimii tiiviissä yhteistyössä ikäihmisten linjan sosiaaliohjaajien ja aikuissosiaalityön tiimin kanssa.

Odotamme hakijalta aiempaa työkokemusta vammaispalveluista, yhteistyökykyä sekä valmiuksia itsenäiseen työotteeseen. Oman auton käyttö on suotavaa. Tarjoamme mielenkiintoisen ja itsenäisen asiantuntijatyön osana toimivaa tiimiä, työnohjauksen ja Peruturvakuntayhtymä Akselin henkilöstöedut. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys (sosionomi AMK, sosiaalikasvattaja tai -ohjaaja). Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi kautta. Todistukset voi liittää hakulomakkeeseen.

Haastattelut tullaan pitämään 25.1.2020 klo 13-16 välisenä aikana.

Lisätietoja

http://www.soteakseli.fi

Tutustu työnantajaan

linjajohtaja Tuija Hassinen-Laine, puh. 044 435 7544, tuija.hassinen-laine@soteakseli.fi
vastaava sosiaalityöntekijä Saima Lehtimäki, puh. 044 435 7859, saima.lehtimaki@soteakseli.fi

Ikäihmisten- ja vammaispalveluiden linja
Osoite: Keskuskaari 3, 21250 Masku, 21250 Masku