Sosiaaliohjaaja - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion aikuissosiaalityön tulosyksikössä perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueella on haettavana 29.1.2021 klo 14 mennessä

Aikuissosiaalityön tulosyksikössä SOSIAALIOHJAAJAN määräaikainen virka Työllisyyden kuntakokeilun voimassaoloajalle 1.3.2021 - 30.6.2023.

Viran toimipisteenä on Ylivieska.

1.3.2021 käynnistyy Ylivieskassa ja Alavieskassa työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on edistää erityisesti nuorten, pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilut jatkuvat 30.6.2023 asti.

Etsimme työllisyyden kuntakokeiluun sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.3.2021-30.6.2023. Sosiaaliohjaaja työskentelee työllisyyden kuntakokeilun toimipisteessä ja kuulut myös työikäisten palvelujen tiimiin. Työikäisten palvelujen tulosyksikössä työskentelevät aikuissosiaalityön palvelupäällikön lisäksi kolme sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa.

Sosiaaliohjaajana toimit sosiaalialan ammattilaisena kuntakokeilu tiimissä. Työtehtäviisi kuuluvat työllisyyden kuntakokeilussa olevien asiakkaiden kokonaisvaltainen sosiaaliohjaus sisältäen mm. palvelutarpeenarviointi, kuntouttavatyötoiminta, TYP-työ, toimeentulotukityö, moniammatillinen verkostoyhteistyö sekä asiakkaan vastuutyöntekijänä toimiminen. Työskentely on sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää ja muutokseen tähtäävää suunnitelmallista työskentelyä yhdessä kuntakokeilun muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 8 § mukainen sosionomin ammattipätevyys. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa ja asiakaslähtöistä työotetta. Arvostamme kokemusta sosiaalihuollon ammattitehtävistä ja työllisyyden hoitoon liittyvästä työstä.

Tarjoamme valitulle mukavan ja monipuolisen työryhmän sekä tiiviin lähiesimiehen tuen. Työssäsi pääset osallistumaan myös palvelujen kehittämiseen. Työssä tukena on tiivis ja säännöllisesti toteutuva työnohjaus. Oman auton käyttömahdollisuus työtehtävien hoitamiseksi on välttämätön.

Työ alkaa 1.3.2021. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Viran sijaisuuteen valitun on esitettävä ennen työn vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on savuton työpaikka.

Lisätietoja:
Aikuissosiaalityön palvelupäällikkö Kaija Jämbäck puh. 044-4195701.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja:
Aikuissosiaalityön palvelupäällikkö Kaija Jämbäck puh. 044-4195701.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Aikuissosiaalityö
Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!