Sosiaaliohjaaja - Hausjärven kunta

Hausjärven perusturvalautakunta julistaa haettavaksi

SOSIAALIOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA

Hausjärven kunta hakee sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.5.2021-30.4.2022. Sosiaaliohjaaja työskentelee lapsiperhepalvelujen tiimissä.

Lapsiperhepalvelujen asiakasohjauksessa tehtävääsi kuuluu virka-aikaiseen päivystykseen ja vireille tulleiden asioiden käsittelyyn liittyvät tehtävät sovitun työnjaon mukaisesti. Työhön kuuluu lisäksi lapsiperheiden lasten ja aikuisten palvelutarpeen arviointien tekeminen. Erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen palvelutarpeen arvioinnin aikana työskentelet sosiaalityöntekijän työparina.

Toimit itsenäisesti sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden omatyöntekijänä ja vastaat sosiaalihuoltolain mukaisen suunnitelmallisen työskentelyn mukaisista tehtävistä. Lastensuojelussa työhön kuuluu työskentely sosiaalityöntekijän työparina sekä sosiaaliohjaus.

Toivomme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Oma auto on työssä välttämätön.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys (sosionomi AMK, sosiaalikasvattaja tai - ohjaaja).

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on lain vaatima rikosrekisteriote (504/2002). Työsuhteessa on 6 kuukauden koeaika. Hausjärven kunta on savuton työpaikka.


Tutustu työnantajaan

Hakemukset 19.4.2021 klo 12 mennessä ensisijaisesti Kuntarekryn kautta www.kuntarekry.fi tai osoitteella: Hausjärven kunta, sosiaalitoimisto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.
Aikaisemmat hakijat huomoidaan valintaa tehdessä.
Tiedustelut: Perusturvajohtaja Teija Suorsa-Salonen puh 040-3306610 tai sähköpostitse teija.suorsa-salonen@hausjarvi.fi
Johtava sosiaalityöntekijä Tanja Kannonmaa, puh (019) 758 6619 tai sähköpostitse tanja.kannonmaa@hausjarvi.fi

Perusturvatoimi, sosiaalitoimisto
Osoite: Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Hausjärvi on noin 8200 asukkaan vireä kunta hyvien kulkuyhteyksien varrella. Meiltä on matkaa Riihimäelle n. 20 km, Lahteen n. 45 km, Hyvinkäälle n. 26 km ja Hämeenlinnaan n. 50 km.

Sinulle suositellut työpaikat