Skip to main content
test

Kuopion kaupungin Perusturvan palvelualueella perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on haettavana kaksi (2) sosiaaliohjaajan määräaikaista virkaa. Työn aloitus sopimuksen mukaan ja työ jatkuu 31.12.2022 saakka.

Sosiaaliohjaajan työtehtävissä korostuu lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa olevien lasten asioissa sosiaalityöntekijän työparina toimiminen. Työnkuvaan voi kuulua myös palvelutarpeen arviointia. Lastensuojelun avohuollon tiimeissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia.

Kelpoisuusehdot: Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 8§ 1 mom (sosionomi AMK). Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Tehtävään valittavalta edellytetään lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain tuntemusta sekä näihin liittyvää käytännön työkokemusta. Palvelutarpeen arviointiprosessin tuntemus katsotaan eduksi. Arvostamme asiakaslähtöistä työotetta ja työyhteisömme on sitoutunut lastensuojelun systeemisen mallin mukaiseen työskentelyyn.

Sosiaaliohjaaja pääsee osaksi vahvaa ja itseohjautuvaa tiimiä. Tarjoamme säännöllisen työnohjauksen sekä modernit ja turvalliset työskentelytilat. Työssä on käytettävissä leasingautot.

Työaika on 38,25h/vko
palkka 2709,23 €/kk

Viran täytössä noudatetaan koeaikaa, joka voi olla puolet virkasuhteen kestosta.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Johtava sosiaalityöntekijä Ansa Nikula-Partanen p. 044 718 3801 tai ansa.nikula-partanen@kuopio.fi

Lisätietoja

Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto
Osoite: Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat