Skip to main content
test

Rovaniemen kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella
on haettavana

sosiaaliohjaajan virka
Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualue koostuu neljästä yksiköstä, joita ovat työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, asumispalveluiden erityispalvelut, vammaispalvelut ja lastensuojelun palvelut.

Vammaispalveluiden yksikössä työskentelee sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia, työtoiminnan koordinaattori sekä asiakassihteereitä. Esimiehenä toimii palveluesimies ja asiakastyötä johtaa johtava sosiaalityöntekijä. Yksikköön kuuluu myös kehitysvammaisten asiakkaiden päivätoimintakeskus.

Vammaispalveluiden yksikkö vastaa vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta annetun lain mukaisten palvelujen ja etuuksien sekä tukitoimien integroimisesta. Palveluita koordinoidessaan ja järjestäessään vammaissosiaalityö toimii laaja-alaisesti yhteistyössä muiden viranomaisten, palveluntuottajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvonta, ohjaus ja tuki palvelujen käytössä sekä yhteistyö eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. Lisäksi tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laadinta ja erityishuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten päätösten valmistelu ja moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa. Sosiaaliohjaajan työ on liikkuvaa, Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Odotamme virkaan valitulta hyviä vuorovaikutustaitoja, sosiaalihuollon lainsäädännön ja palvelurakenteen hallintaa. Eduksi katsomme kokemusta vammaissosiaalityöstä, valmiutta työn kehittämiseen ja oma-aloitteisuutta.

Meillä tulet osaksi ammattitaitoista työyhteisöä, jossa saat jatkuvan ja tiiviin tuen tiimiltäsi ja lähiesimiehiltä sekä mahdollisuuden oman työsi kehittämiseen koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tehtäviin perehdytys järjestetään tarpeidesi mukaan. Lisäksi käytettävänä ovat Rovaniemen kaupungin henkilöstöedut.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus (mm. sosionomi).

Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntalain (2016/1227) 48 § ja 48 a §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Toimen täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 30.6.2022 klo 15.00

Jos Sinulla ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 25, 2.krs/Osviitta, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 30.6.2022 klo 15.00

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat:
Palveluesimies Maija Tervo p. 016 322 6742
Johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Rapo p. 016 322 6749

Lisätietoja

Sosiaalipalvelukeskus, Vammaispalvelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluu avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, päihdehuollon palvelut, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Rovakatu 1, 96100 Rovaniemi

Sinulle suositellut työpaikat