Skip to main content
test

Kolarin kunnan perusturvapalveluissa sosiaalityössä on avoinna sosiaaliohjaajan virka 1.10.2022 alkaen.

Sosiaaliohjaajan työskentely painottuu perheiden kanssa tehtävään työhön ja lastensuojelun sosiaaliohjaukseen. Työ on suunnitelmallista muutostyötä tavoitteena tukea asiakkaan ja perheen omia voimavaroja ja elämänhallintaa. Tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointi ja omatyöntekijänä toimiminen muille kuin erityistä tukea tarvitseville lapsille sekä tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan päätöksenteko ja koordinointi. Tehtävänkuvaan sisältyy työparityöskentely lastensuojelussa ja perhesosiaalityössä sosiaalityöntekijän kanssa, muu viranomaisyhteistyö sekä osallistuminen virka-aikaiseen sosiaalipäivystykseen. Yhteistyö terveydenhuollon, mielenterveyspalveluiden ja varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen kanssa on tiivistä.

Kolarin sosiaalitoimiston sosiaalityön tiimissä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa sekä kolme perhetyöntekijää. Tiimin esihenkilönä toimii toinen sosiaalityöntekijä.

Kelpoisuusehtona virkaan on sosionomin tutkinto, Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 8 § (817/2015). Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kehittämismyönteistä ja aktiivista työotetta. Työskentely lastensuojelussa ja perheiden kanssa katsotaan eduksi.

Työnantaja tukee etätyöskentelyä ja käytössä on liukuva työajanjärjestelmä sekä ePassi etuineen. Sosiaalityön tiimillä on säännöllinen työnohjaus.

Virkaan valittavan tulee toimittaa kunnan terveydenhuollon todistus hyväksyttävästä terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä tartuntatautilain 48a § mukainen rokotussuoja. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtäväkohtainen palkka on 2791,44e.

Lähetä hakemuksesi sähköisesti kuntarekry.fi - sivuston kautta 22.7.2022 mennessä. Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Kolarin kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Yhteystiedot: Perusturvajohtaja Henna Kauranen, henna.kauranen@kolari.fi, puh. 040 489 5350

Lisätietoja

Kolarin kunta, Perusturvapalvelut, Sosiaalityö

Tervetuloa työskentelemään monialaiseen ammattilaisten yhteisöön. Asiakkaiden välitön, joustava ja koko ajan kehittyvä palveleminen on Kolarin kunnassa tehtävän työn tärkein päämäärä. Kolarin kunta välittää ammattilaisistaan ja tarjoaa työntekijöille muun muassa liikunta- ja kulttuuriedun. Kolarin kunta on savuton työyhteisö.


Osoite: Isopalontie 2, 95900 Kolari
Kolarin kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat