Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja - Riihimäen kaupunki

Riihimäen kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluissa on haettavana sosiaaliohjaajan avoin virka aikuissosiaalityön/työikäisten palveluissa.

Aikuissosiaalityön tiimissä työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kuusi sosiaaliohjaajaa, kolme kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa, Typ-sosiaaliohjaaja, maahanmuuttopalveluiden sosiaaliohjaaja ja lähihoitaja, toimistosihteeri sekä palveluvastaava.

Työ on monipuolista asiantuntijatyötä, joka edellyttää kykyä itsenäiseen harkintaan, päätöksentekoon ja työhön kuuluvien lakien hallintaa. Tuemme, ohjaamme ja avustamme asiakkaitamme päivittäisissä toimissa heidän tarpeidensa mukaisesti. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä sekä itsenäiseen että pari- ja tiimityöskentelyyn sekä viranomaisyhteistyöhön.

Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, kehittämismyönteisyyttä, aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja. Työ edellyttää halua kehittyä sekä reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta. Lisäksi toivomme oma-aloitteisuutta ja rohkeutta monialaiseen yhteistyöhön ja verkostojen rakentamiseen.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Sosiaaliohjaajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu työikäisten palvelutarpeen arviointityöskentely, suunnitelmallinen sosiaaliohjaus ja asiakkaiden kanssa yhteistyössä toimiminen sekä monialainen yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Sosiaaliohjaaja tekee esimerkiksi kuntoutus- ja asumispalvelu- ja laitoshuolto ja täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä. Työhön sisältyy ohjausta ja neuvontaa. Sosiaaliohjaaja osallistuu tarvittaessa asiakkaiden aktivointisuunnitelmien laatimiseen.

Tarjoamme hyvät ja toimivat rakenteet, hyvän työilmapiirin, työnohjauksen, perehdytyksen sekä kollegoiden vahvan tuen. Työssä on mahdollisuus etätyöhön ja työvälineet ovat toimivat. Toimipiste sijaitsee Riihimäen rautatieaseman välittömässä läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien varrella. Riihimäellä on käytössä Eazy-Break henkilöstöetu. Terveystalo tuottaa työterveyshuollon.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ponkala Veli-Matti, palveluvastaava, p. 050 320 4384. Sähköposti: veli-matti.ponkala@riihimaki.fi
Hakemukset ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Mahdolliset paperihakemukset 15.8.2022 klo 8.00 mennessä osoitteella Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi/Hakemus/Riitta Lähteenmäki, PL 125, 11101 Riihimäki

Lisätietoja

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Sosiaalityö

Haluatko sinäkin olla yksi Riihimäen kaupungin noin 1500 rohkeasta, ripeästä ja reilusta kunta-alan ammattilaisesta? Arvostamme ja tarvitsemme uusia osaajia, ja rekrytoimme kaupungin työyksiköihin ammattitaustaltaan erilaisia työntekijöitä. Me koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ja meillä tuetaan myös omaehtoista opiskelua. Jos pohdit työhöntuloa pidemmän matkan päästä, voit hyödyntää käytössämme olevia työaikajoustoja: etätyötä, mobiilia joustotyötä ja liukuvaa työaikaa. Tarjoamme myös monipuolisia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen. Tervetuloa työkaveriksemme!


Osoite: Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 Riihimäki
Riihimäen kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat