Sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöhön - Peruspalvelukuntayhtymä Selänne

Haemme Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen aikuissosiaalityöhön sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan alkaen. Viran sijoituspaikkana on Haapajärvi, mutta työskentely tapahtuu kuntayhtymän kaikissa kunnissa (Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi).

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on koordinoida ja ohjata sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden kuntoutumista heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tarjoamme monipuolisen työnkuvan, jossa keskeisenä osana on käytännön työ asiakkaiden kanssa heidän kuntoutumisensa edistämiseksi. Työ sisältää sekä yksilötyötä asiakkaiden kanssa, mutta myös erilaisten ryhmien vetämistä.

Tukenasi on iloinen ja kehittämismyönteinen aikuissosiaalityön tiimi sekä mahdollisuus työnohjaukseen.

Arvostamme työkokemusta sosiaalisesta kuntoutuksesta, kuntouttavasta työtoiminnasta, aikuissosiaalityöstä, työllistämispalveluista ja päihde- ja mielenterveyspalveluista. Odotamme sinulta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, halua olla kehittämissä sosiaalista kuntoutusta koko kuntayhtymän alueella yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sekä halua työskennellä aikuisväestön työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.

Edellytämme valittavalta sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukaista sosiaaliohjaajan kelpoisuutta, esimerkiksi sosionomi (amk).

Palkkaus KVTES+TVA. Viran koeaika on kuusi kuukautta. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, johon pääset kuntarekry.fi -palvelun kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, PL 66, 85801 Haapajärvi. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee tällöin mainita tehtävän työavain 303000. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: puh. 044 445 6639.


Lisätietoja

http://www.selanne.net

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Pengerkoski p. 044 4457943

Hyvinvointipalvelut
Osoite: Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien ja Reisjärven kuntien yhteinen kuntayhtymä, jonka tehtävänä ja vastuulla on järjestää asukkailleen lain säätämät sosiaali- ja terveydenhuolto- ja erikoissairaanhoidon palvelut. Kuntayhtymän järjestää myös ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Väestöpohja Selänteen alueella on n. 16 000 asukasta.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne on savuton työpaikka.