test

Sosiaaliohjaaja/Alue 6/Työllisyyden edistäminen

Hakuaika päättyy  30.3.2023 14:00

Haetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, palvelualueelle 6 (Salo-Somero), työllisyyden edistämisen palveluihin sosiaaliohjaajaa ajalle 1.7.2023- 31.12.2024. Virka sijoittuu työllisyyden kuntakokeiluun. Varsinais-Suomen hyvinvointialue tekee yhteistyötä Salon seudun kuntakokeilun kanssa, jossa tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olleiden kokonaisvaltaista elämäntilannetta ja kartoittaa erilaisten palvelujen tarve ja yhteensovittaa sellainen palvelukokonaisuus, mikä vastaa kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on muuttaa virka vakituiseksi työllisyyden kuntakokeilun päättyessä 31.12.2024.

Sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu palvelutarpeen arvioinnin laatiminen ja arvioinnin aikana annettava sosiaaliohjaus kuntakokeiluun kuuluville aktivointiehdon täyttäville henkilöille. Tehtävässä tehdään tiivistä yhteistyötä työllisyyttä edistävien sosiaalipalveluiden sekä työikäisten palveluiden ja kuntakokeilun omavalmentajien kanssa. Työntekijältä toivotaan laaja-alaista ymmärrystä pitkään työelämästä pois olleiden ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämäntilanteesta ja kykyä motivoida asiakkaita muutokseen oman elämäntilanteen tasapainottamiseksi. Myös eri palvelukokonaisuuksien näkökulman ymmärtäminen ja yhdyspintatyö eri toimijoiden kanssa on suuressa roolissa tässä tehtävässä.

Kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Sari Lammintausta
Johtava sosiaalityöntekija
050 576 9671/050 525 7903

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. Tutustu työnantajaan