Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja: arjen tukipalvelut, Juuka; määräaikainen (id6344) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 10.7.2022 mennessä ikäihmisten palveluihin SOSIAALIOHJAAJAA viransijaisuuteen ajalle 18.7.2022 -31.5.2023, aloitus sopimuksen mukaan.

Hei, oletko Sinä hakemamme sosiaaliohjaaja, joka haluat tulla työskentelemään kanssamme omaishoidon tuen palveluihin. Haemme sosiaaliohjaajaa omaishoidon tuen palveluihin pohjoiselle alueelle. Viran toimialueena on Juuka-Nurmes alue. Työpiste sijaitsee Juuassa. Työtä on mahdollista tehdä myös Pohjois-Karjalan muilta pohjoisilta alueilta tai Joensuusta käsin. Työnantaja korvaa asiakaskäynteihin liittyvät matkakustannukset. Tehtävää on mahdollista hoitaa osittain myös etätyönä sovitun mukaisesti.

Omaishoidon tuen avulla pyritään mahdollistamaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, tuesta ja lakisääteisestä vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista.

Ikäalueen omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja

  • arvioi ja käsittelee omaishoidon tuen hakemuksia sekä palveluun liittyviä seikkoja
  • keskeisenä tehtävänä on myös kotikäyntinä tehtävät palvelutarpeen arvioinnit sekä niiden pohjalta omaishoidon tukeen liittyvä päätöksenteko
  • muiden mahdollisten ikä-alueen sosiaalipalveluiden arviointi, päätöksenteko sekä tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa.
Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosionomin tai geronomin tehtävissä.

Työ edellyttää itseohjautuvuutta, päätöksentekokykyä, hyviä pari-, tiimi- ja verkostotyöhön taitoja sekä kirjallisen ilmaisun taitoa. Kehittämismyönteisyys sekä sosiaalihuollon palvelujen tuntemus katsotaan eduksi. Onhan sinulla käytössä auto, koska sitä tarvitaan viranhoidossa.

Tehtäväkohtainen palkka on 2716,00 euroa/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Lisätietoja antaa Tarja Husso, tarja.husso@siunsote.fi p. 013 3307109

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 9.6.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6344
  • 9.6.2022 - 10.7.2022 23:59
  • JuukaPohjois-Karjala

Yhteystietomme

Tarja Husso, tarja.husso@siunsote.fi p. 013 3307109

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat