Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja, asukastalo - Sosiaali- ja terveystoimiala

Otatko mielelläsi haasteita ja uusia tuulia vastaan? Onko asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa työskentely sinulle luontevaa? Innostutko kohtaamisista? Ja omaat iloisen tekemisen meiningin?

Jos vastauksesi on KYLLÄ, hae meille loistotiimiin!

Tavoitteenamme on monialaisten verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen asukastalojen ympärille ja pitää ne toiminnaltaan asukaslähtöisinä ja erittäin matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina.

Helsingin kaupungin yhdeksän asukastaloa ovat jokainen oman alueensa näköisiä ja työ tarjoaa toimintaa koordinoivalle sosiaaliohjaajalle paljon mahdollisuuksia kehittää yhdessä esihenkilön kanssa talon toimintaa ja myös omaa osaamista.

Työ on vastuullista ja edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä. Tarjoamme säännöllisen työnohjauksen, tiimin vahvan tuen ja hyvän perehdytyksen. Asukastaloissa toimii vakinaisen sosiaaliohjaajan lisäksi palkkatukityösuhteessa ja oppisopimuksessa olevia työntekijöitä. Työhön sisältyy mm. rekrytoinnin valmistelua, perehdytystä ja ohjausta asukastalotyön arjessa.

Stadin asukastalojen tiimissä on 10 työntekijää ja nyt tiimi etsii uutta reipasta jäsentä koordinoimaan toimintaa ja palveluohjausta Kontulan alueelle.

Haastattelujen 1. kierros toteutetaan videohaastatteluna 14.7. mennessä ja 2. kierros henkilökohtaisina haastatteluina 19.7. Stadin asukastalo Hannassa Sturenkadulla ja valintapäätös ilmoitetaan viimeistään 22.7.

Voit tutustua toimintaamme lisää https://www.hel.fi/static/sote/asukastoiminta/julkaisut/Toimintakertomus_Stadin_asukastalot_2021.pdf

Vuodesta 2023 lähtien asukastalotyö järjestetään kaupunginkanslian alaisuudessa, kun Helsingin Sote-ratkaisu ja hyvinvointialueet käynnistyvät.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Luemme eduksi kokemuksen soveltuvasti vastaavien tehtävien hoidosta, kielitaidon, kehittämismyönteisyyden, kyvyn itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Helsingin kaupunki kannustaa anonyymiin rekrytointiin, ja tämä rekrytointi toteutetaan anonyymisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Täytä työnhakulomake normaalisti. Huomioi hakemusta kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita. Esihenkilö valitsee haastateltavat henkilöt anonyymin yhteenvedon perusteella eikä siinä ole nähtävissä hakijan nimeä, ikää, sukupuolta tai äidinkieltä. Lue lisää: https://www.hel.fi/rekry/fi/valitse-helsinki/anonyymirekrytointi

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

27.6.-1.7.2021 Aino Timonen puh. 09 310 73556
17.6.-27.6 Anna Strand puh. 09 310 34347

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, asukastalotyö

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Toinen linja 4, 00530 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat