Sosiaaliohjaaja (asumisneuvoja) aikuissosiaalityö - Espoon kaupunki

Espoon aikuissosiaalityössä on avoinna sosiaaliohjaajan virka asumisneuvojan tehtäväkuvalla koskien + 30-vuotiaiden espoolaisten kanssa työskentelyä 10.3.2021 (tai sopimuksen mukaan) lukien. Etsimme ammattitaitoiseen ja monialaiseen joukkoomme aikaansaavaa aikuissosiaalityön ammattilaista. Olet innostunut työstäsi, sinulla on hyvät tiimityöskentelyn taidot ja tavoitteellinen työote ja osaat työskennellä erilaisissa verkostoissa. Osaat lisäksi sujuvasti ilmaista itseäsi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Avoimena oleva tehtävä sijoittuu Espoon kaupungin aikuissosiaalityöhön asumistaloussosiaalityön (ATSO) hanketiimiin. Asumistaloussosiaalityön hanke on osa Espoon asunnottomuuden puolittamisen suunnitelmaa. Keskeisiä tavoitteita on löytää keinoja asunnottomuuden vähentämiseen, mm. kehittämällä ohjausta ja neuvontaa sekä matalan kynnyksen palveluja ja ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, vahvistaa monialaista yhteistyötä ja varmistaa oikea-aikaisten palvelujen saatavuutta.

Tiimissämme työskentelee lisäksesi toinen asumisneuvoja +30-vuotiaiden espoolaisten kanssa sekä nuorten asiakkaiden (18-29v) asumisneuvoja. Moniammatilliseen tiimiimme kuuluvat lisäksi sosiaalityöntekijä, kolme asumisohjaajaa, kaksi kokemusasiantuntijaa, kaksi sosiaalisen luototuksen talousneuvojaa sekä STM:n hankerahoituksella sosiaalityöntekijä ja neljä sosiaaliohjaajaa, joista yksi on asumisneuvoja. Tiimissämme ja koko toimistossa on kannustava ja yhteisvastuullinen ilmapiiri. Arvostamme oma-aloitteisuutta ja joustavuutta nopeastikin vaihtuvissa tilanteissa.

Asumisneuvonnan tavoitteina on turvata asiakkaiden asumista, ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja tarjota varhaista tukea vuokranmaksuvaikeuksissa ja häätöuhkatilanteissa ja auttaa asumiseen liittyvien tukien ja etuuksien hakemisessa, muissa asumisen haasteissa ja häiriöissä, asunnon haussa ja itsenäisen asumisen taitojen vahvistamisessa. Yhteistyötahoja, joiden kanssa asumisneuvojat käyvät säännöllisesti neuvotteluja asiakastilanteista ovat mm. Kela, vuokranantajat ja ulosotto.
Työskentelyä toteutetaan matalan kynnyksen ohjauksena ja neuvontana puhelimitse, toimistotapaamisilla ja esimerkiksi asukastaloihin jalkautuen. Työtä tehdään itsenäisesti mutta myös yhdessä työparina sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan kanssa ja tarvittaessa osana verkostoa. Silloin kun koronatilanne asian sallii, usealle asiakkaalle kerrallaan pidettävät asunnonhakuinfot Iso-Omenan palvelutorilla on asumisneuvonnan perustoiminto, ja korona-aikana pienryhmälle pidettävää vuokravelkaryhmää on opittu pyörittämään myös Teamsin kautta.

Espoon aikuissosiaalityön toimipaikka sijaitsee Leppävaarassa, Perkkaalla osoitteessa Komentajankatu 5 C. Toimistomme moniammatillinen n. 100 työntekijän työyhteisö työskentelee modernissa monitilatoimistossa. Työskentelemme sekä etänä että toimistolla vapaavalintaisesti. Tehtävään perehdytetään kahden viikon perehdytysjaksolla. Talossa on käytössä työauto helpottamaan liikkumista Espoossa. Espoon kaupungilla on hyvät henkilöstöedut, mm. työmatkaetu, sportti/kulttuurisetelietu, oikeus maksuttomaan uintiin kaupungin uimahalleissa ja mahdollisuus ruokailla edullisesti henkilöstöravintolassa. Lisäksi kaupunki tarjoaa hyvät kouluttautumismahdollisuudet

Työpaikan nimi:
Espoon aikuissosiaalityö
Työaika: 38,25h

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.


Tehtävässä edellytetään:hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Arvostamme: sujuvaa englannin kielen osaamista, aikuissosiaalityön työkokemusta sekä Effica-käyttöjärjestelmän tuntemusta.

Aikuissosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/sosiaalityo_ja_toimeentulo

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Aikuisten sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • ESPOO-02-228-21
  • sopimuksen mukaan
  • 2556,71 €/kk
  • 22.2.2021 - 8.3.2021 15:45
  • SosiaalityöSosiaalialaEspooUusimaa

Tehtävästä lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Lauri Nieminen (puh. 050-4637836, lauri.nieminen@espoo.fi)

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Aikuisten sosiaalipalvelut, Aikuissosiaalityö
Osoite: Komentajankatu 5C, 02600 ESPOO, 02770 Espoo

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja