test

Sosiaaliohjaaja, Espoon maahanmuuttajapalvelut

Hakuaika päättyy  31.1.2023 15:45

Kiinnostaako sinua tulla kehittämään ja toteuttamaan ainutlaatuista kotouttavan perhehoidon mallia Espoon maahanmuuttajapalveluihin?

Espoo on ollut valtakunnallisesti merkittävässä roolissa yksintulleiden pakolaislasten vastaanotto- ja kotoutumistyössä jo vuosien ajan. Osana maahanmuuttajapalveluita toimii yksintulleiden alaikäisten sosiaalityön tiimi, johon kuuluu vastaanottovaiheen ja kotoutumisen sosiaalityö. Määräaikainen virka sijoittuu kyseiseen tiimiin ja kotouttavaan perhehoitoon.

Olemme kehittäneet yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kotouttavan perhehoidon mallia yksintulleille alaikäisille vuodesta 2019. Toimintaa pilotoitiin aluksi hankkeen muodossa, mutta 1.1.2023 alkaen kotouttava perhehoito on ollut osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen pysyvää palveluvalikkoa. Työ on liikkuvaa koko Uudenmaan alueella ja etätyömahdollisuus on joustava.

Haemme tiimiimme innokasta ja motivoitunutta sosiaaliohjaajaa, jonka vastuulla on kotouttavan perhehoidon toimintamallin jatkokehittäminen ja toteuttaminen. Tehtäviin kuuluu muun muassa uusien perhehoitajien rekrytointi, toiminnan markkinointi, sijaisperheiden kanssa tehtävä tukityö, hoito- ja kasvatussuunnitelmien laatiminen ja arviointi, pilotin ohjausryhmään osallistuminen sekä kotouttavan perhehoidon sosiaaliohjaajan työnkuvan suunnittelu. Työpareina työskentelee sosiaalityöntekijä ja toinen sosiaaliohjaaja sekä esihenkilönä toimii johtava sosiaalityöntekijä.

Tarjoamme monipuolisen, ajankohtaisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen, motivoituneen ja osaavan työyhteisön.

Työpaikan nimi ja osoite: Espoon pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Työaika: Yleistyöaika 38h 15min/vko
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Tehtävä on määräaikainen.

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään yhteistyötaitoja, kokemusta sosiaalityön asiakastyöstä ja sosiaalihuoltolain soveltamisesta sekä kykyä tehdä suunnitelmallista työtä.

Arvostamme kokemusta kotouttavasta sosiaalityöstä tai lastensuojelun sijaishuollosta (erityisesti perhehoidosta), projektinhallintakykyjä tai kokemusta hanketyöskentelystä, erinomaisia yhteistyötaitoja, itseohjautuvaa asennetta sekä ymmärrystä humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä.

Työntekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää ja haluamme tarjota monipuolisia etuja henkilöstöllemme. Tarjoamme kattavan työterveyshuollon lisäksi mm. lounasedun. Saat käyttöösi vuodessa 300 €, jonka voit käyttää toiveidesi mukaan kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta- tai matkalippuetuuksiin. Arvostamme työ- ja vapaa-ajan tasapainoa ja teemme töitä hybridimallissa.

Tehtävästä lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Annika Pirinen (0405514385, annika.pirinen@luvn.fi)

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimen palvelut sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut 1.1.2023 alkaen Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille. Tutustu työnantajaan