Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja, Läntinen lastensuojelun avohuolto - Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus

Sosiaaliohjaus on lakisääteistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista asiantuntijatyötä, joka sisältää yksilö- ja yhteisötason työn, verkostotyön sekä tiedon tuottamisen rakenteellista sosiaalityötä varten. Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluu intensiivisen tuen antaminen asiakkaille. Lastensuojelun avohuollossa sosiaaliohjaajan työn kohderyhmänä ovat asiakasperheiden aikuiset ja itsenäistyvät nuoret.

Tavoitteena on tukea asiakkaiden omia voimavaroja, omatoimisuutta ja elämän hallintaa, arvioida ja tarjota tarvittavia sosiaalipalveluja, ennaltaehkäistä pitkäaikaista riippuvuutta sosiaalipalveluista sekä tukea hyvinvointia sosiaaliohjauksen menetelmin. Asiakkaan kanssa työskennellään yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Tehtäviin kuuluu sosiaalisen tuen ja palveluiden arviointi yhdessä asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja yhteistyökumppanien kanssa, suunnitelmallinen muutostyö, tarvittavien palveluiden järjestäminen, asiakkaiden sosiaalisten oikeuksien toteutumisen turvaaminen ja osallisuuden vahvistaminen sekä työn koordinointi ja dokumentointi. Sosiaaliohjauksessa on erilaisia painopisteitä neuvonnasta ja palveluohjauksesta intensiiviseen muutosta tukevaan ja korjaavaan työhön.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilölaista annetun lain (817/15) mukaan.

Lisäksi edellytetään asiakaslähtöistä ja aktiivista työotetta, kykyä toimia joustavasti moniammatillisessa työryhmässä ja kehittämismyönteisyyttä.

Eduksi luetaan työkokemus lastensuojelusta ja/tai aikuissosiaalityöstä sekä systeemisen työotteen tuntemus.

Tarjoamme sinulle 25 ammattilaisen kokeneen, kunnianhimoisen, sitoutuneen ja vakaan työyhteisön, jolle hyvä työilmapiiri on avainarvo. Työyhteisön ja systeemisen tiimin lisäksi saat tueksesi lastensuojelun tukipalvelut, lakimiehen konsultointipalvelut sekä lastensuojelun moniammatillisen työryhmän tuen. Tiimisi kanssa sinulla on ryhmätyönohjausta ja tarvittaessa tuemme sinua yksilötyönohjauksella. Joustava etätyömahdollisuus, koulutukset sekä tyhy- ja tykytoiminta kuuluvat pakettiin.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle lähijohtajalle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Minna Rantalaiho, johtava sosiaalityöntekijä. Puh: 040-1892433. S-posti: minna.rantalaiho@turku.fi.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu, Läntinen lastensuojelun avohuolto

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Linnankatu 23, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat