Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja: lastensuojelu, Lieksa; määräaikainen (id6442) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 21.8.2022 mennessä SOSIAALIOHJAAJAA

työyhteisöömme Siun soten perhe- ja sosiaalipalvelujen pohjoiselle alueen lastensuojeluun virkaan, joka on määräaikainen 31.8.2023 saakka.

Pohjoisen alueen lastensuojelussa työskennellään Juuan, Lieksan ja Nurmeksen alueilla. Tämän viran toimipiste sijoittuu Lieksaan. Tiimiin kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, ohjaajia ja perhetyöntekijä.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin sisältyvät toimiminen sosiaalityöntekijän työparina lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa sekä lastensuojelun palvelutarpeen arvioinneissa. Sosiaaliohjaaja toteuttaa tehostetun perhetyön ja sosiaaliohjauksen palvelua. Lisäksi sosiaaliohjaaja toimii osana pohjoisen alueen palvelutarpeenarviointi-tiimiä, jossa vastaanotetaan ja käsitellään sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisia yhteydenottoja ja ilmoituksia.

Työ edellyttää:

  • asiakasta arvostavaa työskentelyotetta
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin
  • hyviä valmiuksia pari-, tiimi- ja verkostotyöhön
  • hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää kirjallista ilmaisukykyä
Eduksi katsotaan työkokemus sosiaaliohjauksesta, lastensuojelusta ja lapsiperheissä tehtävästä työstä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajokorttia. Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukseen. Meillä on mahdollisuus tehdä etätöitä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosionomin tehtävissä.

Tehtäväkohtainen palkka on: 2770,32 euroa / kk.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi (504/2002).

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Kaisu Kaverinen, p. 013 330 5400 tai palvelupäällikkö Maarit Haatanen, p. 013 330 5377.

Virkaa haetaan sähköisesti.

Joensuussa 6.7.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava sosiaalityöntekijä Kaisu Kaverinen, p. 013 330 5400 tai palvelupäällikkö Maarit Haatanen, p. 013 330 5377.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat