Sosiaaliohjaaja - Lohjan kaupunki

Sosiaaliohjaaja - Lohjan kaupunki

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palveluyksikössä haetaan sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.

Sosiaaliohjaaja toimii alueellisesti työparina sosiaalityöntekijöille sosiaalihuoltolain mukaisissa asiakkuuksissa, toteuttaen palvelutarpeen arviointia ja omalta osaltaan suunnitelmallista sosiaaliohjausta perheisiin.
Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä pari - ja tiimityöskentelyyn sekä viranomaisyhteistyöhön. Aiempi kokemus perhesosiaalityöstä ja lastensuojeluun liittyvästä työstä on tehtävän menestyksellisen hoidon edellytys. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä sekä hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja.
Lohjan Hyvinvointi-toimialan perustehtävänä on lohjalaisten onnellisuuden edistäminen. Se tuottaa asiakaslähtöisesti laadukkaita arjen palveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Toimiala palvelee asiakasta hänen elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla ja kehittämistyön keskiössä on nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Lohjalla lapsiperheiden palvelut toteutetaan alueellisena työskentelynä, moniammatillisena yhteistyönä lähellä lapsia ja perheitä. Lohja on saanut Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen.

Tule kehittämään kanssamme lapsiperheille suunnattuja sosiaalipalveluja systeemisen työtavan suuntaan. Etsimme juuri Sinua Lohjalle osaksi moniammatillista tiimiämme, jossa ratkaisuja etsitään yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa. Tavoitteena on tuoda systeemisen ajattelun periaatteet ja ajattelua tukevat menetelmät konkreettisesti ohjaavaksi näkökulmaksi lastensuojelutyöhön. Työsi tueksi tarjoamme moniammatillisen tiimin, jossa on sosiaalityöntekijöiden lisäksi mm. sosiaaliohjaajia, perheterapeutti, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhetyöntekijöitä sekä ammatillisia tukihenkilöitä. Ojamon Perhetukikeskuksessa tukipalveluiden ohessa toimii myös Lohjan omat lasten ja nuorten vastaanotto/arviointi-osastot. Tarjoamme säännöllisen työnohjauksen, erityisasiantuntijoiden konsultaatiomahdollisuuden, esimiesten tuen sekä toimivan työterveyshuollon.

Kelpoisuusehto: Edellytyksenä on Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys, sosiaaliohjaajan kelpoisuus.
Palkka on 2607,69 euroa/kk, KVTES:n mukaan.
Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja ennen työn vastaanottamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan.
Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

Päivi Känkänen, lapsiperhetyön päällikkö. paivi.kankanen@lohja.fi, 044-374 1225
Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 19.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-154-19.
Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Sosiaalipalvelut
Osoite: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Tutustu työnantajaan