Haemme aikuisten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotikuntoutukseen

sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkasuhteeseen alkaen sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 21.1.2021 klo 14.00.

Kotikuntoutus sijoittuu Keusoten aikuisten mielenterveys, -päihde -ja sosiaalipalveluihin, omiin mielenterveys -ja päihdekuntoutujien asumispalveluihin ja toimialueena on koko Keusoten alue.

 • Mielenterveys -ja päihdekuntoutujien kotikuntoutus on tarkoitettu täysi-ikäisille Keusoten alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseen ja arjen sujumiseen.
 • Asumispalvelulla pyritään itsenäisen arjenhallinnan vahvistamiseen ja tarvittava tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Kotikuntoutuksen työn tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman itsenäinen elämä ja itsenäisen asumisen turvaaminen.
Kotikuntoutuksessa työskentelee yhteensä 11,5 työntekijää ja esimies. Lukumäärästä 8,5 on kotikuntouttajia (lähihoitajia), 1 erityissosiaaliohjaaja ja 2 sosiaaliohjaajaa. Erityissosiaaliohjaaja ja sosiaaliohjaajat ovat jakaneet Keusoten alueen kuntakohtaisesti. Haettavan sosiaaliohjaajan tiiviimpi toimialue on tällä hetkellä Nurmijärvi ja Järvenpää, mutta valmius täytyy olla toimia koko alueella. Työ tapahtuu arkipäivisin virka-aikana.
 • Kotikuntoutuksen sosiaaliohjaajan perustehtäviä ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien itsenäisen asumisen edistäminen sosiaaliohjauksen keinoin. Se voi käytännössä olla esim. asiakkaan ohjaamista taloudenhallinnan kysymyksissä ja erilaisten etuuksien hakemisessa, palveluohjausta tarvittavien kuntoutumista edistävien tukipalvelujen piiriin, laaja-alaista verkostotyötä, asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn tukemista ja kotikäyntejä yhdessä kotikuntouttajien kanssa.
 • Sosiaaliohjaajat ja erityissosiaaliohjaaja toimivat kotikuntoutuksessa olevien asiakkaiden sosiaalihuollon omatyöntekijöinä, vastaavat kotikuntoutuksen asiakasprosesseista kokonaisuudessaan, koordinoivat kotikuntoutuksen asiakasvalintoja, vastaavat tuetun asumisen suunnitelmien ja palvelutarpeen arviointien tekemistä ja tekevät asumispalvelupäätökset.
Kelpoisuusehtona edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukaista soveltuvaa amk -tasoista tutkintoa, kuten sosionomi).

Edellytyksemme ovat pitkät, mutta sitäkin arvokkaammat:

 • vahvaa kokemusta mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa työskentelystä ja sosiaaliohjauksesta
 • taitoja koordinoida kokonaisvaltaisesti asiakasprosessia
 • palvelutarpeenarvioinnin kokemusta
 • osaamista etuuksien haussa ja taloudenhallinnan kysymyksissä
 • oman auton käyttö mahdollisuus
Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä:
 • kykyä toimia itsenäisesti ja/tai työparin kanssa asiakkaan arjessa
 • vahvuuksia toimia erilaisissa verkostoissa
 • taitoja asettaa ja arvioida arjen sujumista tukevia tavoitteita
 • hyvää paineensietokykyä ja kykyä toimia yllättävissäkin tilanteissa
 • taitoa ohjata ryhmiä
 • positiivista, kehittämismyönteistä ja joustavaa asennetta
Arvostamme aiempaa kokemusta vastaavanlaisesta tehtävästä ja erilaisten asiakastietojärjestelmien osaamista.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työkentän. Työ on monipuolista, asiakaslähtöistä ja itsenäistä. Työn tukena on ammattitaitoinen ja huumorintajuinen tiimi, säännölliset tiimikokoukset ja työnohjaus.

Lisätiedot & yhteydenotot:

 • asumispalvelujen esimies, Mea Hannila-Niemelä, puh 050 497 0551, mea.hannila-niemelä@keusote.fi (lomalla viikon 53)
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
 • Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista
 • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

asumispalvelujen esimies, Mea Hannila-Niemelä, puh 050 497 0551, mea.hannila-niemelä@keusote.fi (lomalla viikon 53)

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.