Sosiaaliohjaaja Nortamon Perhekeskukseen - Rauman kaupunki

Haemme Raumalle Nortamon Perhekeskukseen lapsiperheiden sosiaalipalveluihin sosiaaliohjaajan virkaan motivoitunutta ja kehittämismyönteistä sosionomia tai muun soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon omaavaa henkilöä.

Nortamon Perhekeskuksessa työskentelee noin 70 sosiaali- ja terveysalan eri ammattilaista. Sosiaaliohjaaja kuuluu perustason erityistyöntekijöihin ja hän on osa lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tiimiä, johon kuuluu sosiaaliohjaajan lisäksi sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöitä.

Sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten hakemusten, ilmoitusten ja yhteydenottojen vastaanottaminen, asiakkaiden tuen tarpeen arviointi ja palvelukokonaisuuksien järjestäminen sekä omatyöntekijänä toimiminen ei-erityistä tukea tarvitseville lapsille. Olennainen osa työtä on lapsiperhepalveluiden asiakkuudessa olevien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen ja sosiaaliohjaus sekä palvelujen myöntämien ja viranhaltijapäätöksien, palveluntarpeen arvioiden, yhteenvetojen ja tarvittaessa asiakassuunnitelmien tekeminen. Työ on moniammatillista yhteistyötä perhekeskuksen ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaaliohjaajan tehtävänkuvassa painottuu perhekeskeinen työote ja hyvät sosiaaliset taidot. Katsomme eduksi työkokemuksen lapsiperhepalveluissa, kokemuksen perhetyöstä ja palveluntarpeen arviointien tekemisestä. Arvostamme palvelukentän ja shl:n hyvää tuntemusta sekä mahdollisia lisäkoulutuksia kuten IPC tai nepsy-ohjaajakoulutukset. Ajokortti ja hyvä englanninkielen taito ovat välttämättömiä. Edellytämme myös hyvää suullista ja kirjallista suomenkielen taitoa.

Kelpoisuusehtona tehtävään on Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§ ja 32§ mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus, soveltuva sosiaalialalle suuntaava ammattikorkeakoulututkinto. Kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Virkaan valitun on kuukauden sisällä viran vastaanottamisesta esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Koeaika on 6kk.

Toimita hakemuksesi ensisijaisesti sähköisesti 1.2.2021 klo 16 mennessä. Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Tutustu työnantajaan
  • Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveyspalvelut, Nortamon Perhekeskus, Erityispalvelut
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • RAU-21-136-20
  • 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan
  • KVTES
  • 12.1.2021 - 1.2.2021 16:00
  • SosiaalityöSosiaalialaRaumaSatakunta

Lisätietoja antaa Nortamon Perhekeskuksen päällikkö Anna Kuromaa puh. 044 403 2619 tai sähköpostitse anna.kuromaa@rauma.fi

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveyspalvelut, Nortamon Perhekeskus, Erityispalvelut
Osoite: Nortamonkatu 30, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista reilut 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.