test
Sosiaaliohjaaja palvelutarpeen arviointiin - Jyväskylän kaupunki

Varhaisen tuen palveluiden toimintayksikköön sijoittuu keskeisiä perheiden palveluita: lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, perhesosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus, pikkulapsipsykologit sekä perhekeskustyöntekijät. Palvelutarpeen arviointitiimissä työskentelee sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi. Tiimissä tehdään keskitetysti Jyväskylän alueella lapsiperheiden osalta palvelutarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa niihin sisältyvät lastensuojelutarpeen selvitykset ja palveluohjausta. Palvelutarpeen arviointitiimi ja koko Varhaisen tuen palveluiden toimintayksikkö on vahvasti kehittyvä.

Haemme varhaisen tuen palveluihin palvelutarpeen arviointiin

SOSIAALIOHJAAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Sosiaaliohjaaja vastaanottaa ja käsittelee uudet sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset ja yhteydenotot palvelutakuun mukaisesti sekä osallistuu sosiaalityöntekijän työparina ilmoitusten ja yhteydenottojen kiireellisyysarvion tekemiseen ja palvelutarpeen arviointiin. Tehtävään kuuluu yhteydenottoja lapseen, huoltajiin ja tarvittaviin läheis- ja viranomaisverkostoihin. Keskeistä työssä on lasten ja heidän perheidensä avun ja tuen tarpeen arvioiminen ja palveluohjaus. Sosiaaliohjaajat antavat myös konsultaatioapua yhteistyötahoille ja heillä on oikeus päättää ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Sosiaaliohjaaja toimii osana monialaista tiimiä ja lähiesimiehenä on johtava sosiaalityöntekijä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosionomin (amk) tutkinto. Työ edellyttää lainsäädännön, erityisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain hallintaa. Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimiseen työparina ja tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä reflektiiviseen työskentelyotteeseen sekä kehittämismyönteisyyttä.

Tule mukaan kehittyvään tiimiin, jossa pääset osaksi osaavaa porukkaa. Tiimin työilmapiiri on positiivinen ja työote joustava. Asiakkaiden kanssa teemme yhteistyötä ihmisläheisesti ja toista ihmistä kuunnellen. Virat ovat tiimissä uusia, ja tulevat tukemaan sujuvaa palveluntarjontaa. Kaupunki tarjoaa henkilöstölleen monipuolisia työsuhde-etuja, kuten kulttuuri- ja liikuntaetuuden vuodelle 2022.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Tehtävä alkaa 22.2.2022 tai sopimuksen mukaan. Haastattelut toteutamme maanantaina 24.1.2022. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Piritta Jetsu, johtava sosiaalityöntekijä p. 050 343 1793, piritta.jetsu@jyvaskyla.fiJYV-52-1370-21

Lisätietoja

Psykososiaaliset palvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat