test
Sosiaaliohjaaja, Perhesosiaalityö - Espoon kaupunki

Haluatko päästä mukaan innostavaan ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön? Tule meille sosiaaliohjaajaksi! Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista.

Perhesosiaalityössä työskennellään lapsiperheiden sosiaalipalvelujen neuvonnassa sekä suunnitelmallisessa työssä. Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen neuvonnan sosiaaliohjaaja tekee asiakkaan ja monialaisen verkoston kanssa ensiarvion sekä antaa palveluohjausta ja neuvontaa. Suunnitelmallisessa työssä sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta, tekee tavoitteellista perhetyötä ja sosiaaliohjausta, järjestää asiakkaalle tarvittavia palveluita, työskentelee osana asiakkaan verkostoa sekä toimii asiakkaan omatyöntekijänä. Asiakkaina meillä on Espoolaiset lapsiperheet.

Työ on liikkuvaa ja tehdään pääosin asiakkaan luona. Työntekijöidemme mielestä meille kannattaa hakea töihin, sillä työnkuva on monipuolinen, saa olla kehittämässä ja myös kokenut osaaja oppii uutta. Työyhteisö on ammatillinen ja toisiaan arvostava. Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen, vahvan esihenkilön ja tiimin tuen sekä työnohjauksen. Kunta10-tutkimuksessa yksikkömme työntekijöistä lähes 92 prosenttia suosittelisi työpaikkaa ystävälleen, työpaikan ilmapiiri koettiin hyvänä ja johtaminen valmentavana.

Perhetyössä on käytössä liukuva työaika ja etätyömahdollisuus.
Haastattelut tehtävään pidetään viikolla 5.

Työpaikan nimi: Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut, Perhesosiaalityö
Työpiste tällä hetkellä Matinkylä-Olari-Tapiolan alueella, Pihatörmä 1 A
Työaika: 38h 15min/vko/arkisin
Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Työssä edellytetään lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää asiantuntijuutta, perhekeskeistä / systeemistä työskentelyotetta, kriisitilanteissa toimimisen taitoa, hyviä vuorovaikutus-, ohjaus ja yhteistyötaitoja, atk- ja dokumentoinnin osaamista sekä hyvää kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti, muu kielitaito plussaa). Lisäksi edellytetään palvelujärjestelmän ja palveluja ohjaavan lainsäädännön tuntemusta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta ja osaamista esim. neuropsykiatrian tai mielenterveys- ja päihdepalvelujen tarpeessa olevien lapsien / aikuisten kanssa työskentelystä. Lisäksi arvostamme kulttuurisensitiivisyyttä sekä kokemusta maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa työskentelystä. Meillä menestyy työntekijä, joka pystyy organisoimaan omaa työtään ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia sekä nauttii itsenäisestä työotteesta. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä ja menetelmäosaamista. Toivomme sinulta mahdollisuutta tehdä kerran viikossa asiakaskäynti, joka alkaa klo 16-17.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhoito, neuvolat, aikuisten ja perheiden sosiaalityö, perhetyö, perheoikeudelliset palvelut, lasten psykologia, perheneuvolat, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/palvelut/perhesosiaalityo

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa Anni Elo, johtava sosiaaliohjaaja, p. 040 190 56 84.

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lapsiperheiden hyvinvointipalvelut

Erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia kehittymiseen ja kasvuun. Luotettava ja vakaa työnantaja, jolle työntekijöiden hyvinvointi on sydämen asia. Kuulostaako hyvältä? Tule töihin Espoon kaupungille!

Espoo on vireä, kehittyvä ja viihtyisä kaupunki, jossa koko perheen on hyvä asua ja kasvaa. Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä maan parhaiden osaajien joukossa, oli ammattiryhmäsi mikä tahansa. Meillä on töissä itseään kehittäviä ja sekä työstään että elämästään nauttivia ammattilaisia.

Työyhteisömme ovat monimuotoisia, kannustavia ja vastaanottavia. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista.

Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys – kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Yhdessä me luomme espoolaisille hyvä arjen, joka päivä – itseämme unohtamatta.


Osoite: Pihatörmä 1, 02240 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat