Sosiaaliohjaaja perhetyöhön - Nokian kaupunki

Sosiaaliohjaaja perhetyöhön - Nokian kaupunki

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on toimia sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun avohuollon tiimissä toteuttaen pitkäjänteistä, kuntouttavaa ja arvioivaa työskentelyä koko perheen kanssa. Sosiaaliohjaaja osallistuu myös palvelutarpeen arviointityöhön ja toimii tarvittaessa sosiaalityöntekijän työparina.

Työn tukena on kehittämismyönteinen ja innostunut avohuollon tiimi, jossa toimii yhteensä 7,5 sosiaalityöntekijää, perheterapeutti, sairaanhoitaja, 7 sosiaali-/perheohjaajaa, 2 lähihoitajaa ja perhetyön ohjaaja.

Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattilaisten kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus (sosionomi amk) tai aiempi vastaava opistotasoinen tutkinto. Sosiaaliohjaajalla on yleistyöaika, johon sisältyy ilta- ja lauantaityötä. Ajokortti on välttämätön

Tehtävänhoidon tueksi tarjoamme työnohjausta ja työhön liittyvää koulutusta. Lisäksi työhyvinvoinnin tukemiseksi Nokian kaupungilla on käytössään Smartum-palvelusetelit ja Ikinäätä -toiminta.

Odotamme sinulta asiakaslähtöistä, reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta, hyviä yhteistyötaitoja ja vahvaa ammatillista osaamista vaativissa asiakastilanteissa. Arvostamme kokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelystä.

Valittujen on ennen tehtävien vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.
Tehtäväkohtainen palkka on 2459,46 € ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Lisätietoja

http://www.nokiankaupunki.fi

Perhetyön ohjaaja Anu Tapioon p. 044 9061 244 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut
Osoite: Lastenkuja 3, 37150 Nokia

Nokia on kasvava yli 33000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Monien suomalaisten menestystarinoiden juuret ovat täällä. Nokialla teollisuus ja muu yritystoiminta työllistää ja luo toimeentuloa. Monipuolisesta luonnosta sekä aktiivisesta kulttuuri- ja muusta harrastetoiminnasta olemme ylpeitä.

Tutustu työnantajaan