test

Sosiaaliohjaaja projektityöhön

Hakuaika päättyy  6.2.2023 23:59

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella uudistamme rohkeasti alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluja. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijöitä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on käynnistynyt monivuotinen (2023-2025) Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut-hanke, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Haemme hankkeen Varhaista tukea mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn -osaprojektiin kuutta (6) SOSIAALIOHJAAJAA toteuttamaan ja kehittämään sosiaalisen kuntoutuksen palvelua Päijät-Hämeen hyvinvointialueella.

Kohderyhmänä ovat 18-29-vuotiaat nuoret aikuiset. Määräaikaiset työsuhteet ovat aluksi ajalle 1.3.-31.12.2023, mutta työsuhteita jatketaan projektin edetessä hankkeen toimintakauden (2023-2025) puitteissa.
Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoista sekä edistetään osallisuutta ja vuorovaikutussuhteita. Sosiaalista kuntoutusta toteutetaan yksilöllisenä tukena lähityönä ja ryhmämuotoisena toimintana. Yksilöllinen tuki sisältää esimerkiksi kotikäyntejä asiakkaiden luona tai tapaamisia muissa asiakkaiden tarpeen mukaisissa ympäristöissä. Työssä tehdään tiivistä yhteistyötä työikäisten asiakasohjauksen ja asiakkaiden verkostojen kanssa.

Tarjoamme mahdollisuuden päästä kehittämään ja laajentamaan sosiaalisen kuntoutuksen palvelua yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tässä projektissa luodaan yhteisiä palvelumalleja mielenterveyspalveluiden kanssa. Toimipiste sijaitsee työsuhteen alussa Lahdessa, mutta myöhemmin työ vaatii liikkumista koko Päijät-Hämeen hyvinvointialueella.

Etsimme
- hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavia sosiaalihuollon ammattilaisia
- positiivisia ja uusille asioille avoimia henkilöitä
- tiimityön ja itsenäisen työn osaajia
- joustavaa, kehittämismyönteistä ja asiakaslähtöistä työotetta
- rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja

Me tarjoamme
- sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseen ja laajentamiseen osallistumista
- projektin ja työyhteisön vahvan tuen
- perehdytyksen työhön
- mahdollisuuden osittaiseen etätyöhön
- perheystävällisen työpaikan (olemme mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa)
- mahdollisuuden käyttää sairaan lapsen hoitopalvelua

Yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilölaista annetun lain (817/2015) mukaisen kelpoisuuden, sosionomi AMK.

Haastattelut aloitamme jo mahdollisesti hakuaikana.
Kiinnostuitko? Kysy lisää!

Anna-Maija Westman
Palveluesimies, Arjen tuen ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut
Puh. 044 018 7014
anna-maija.westman@paijatha.fi
Mari Räsänen
Projektipäällikkö
Puh. 044 719 5713
mari.rasanen@paijatha.fi

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Meillä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä (Päijät-Sote) työskentelee noin 7000 ammattilaista ja olemme alueen suurin työnantaja. Olemme mukana ihmisten arjessa silloin, kun meitä tarvitaan. Yhdessä teemme parhaamme vuoden ympäri, joka päivä, joka ikinen sekunti. Tutustu työnantajaan