Skip to main content
test
Sosiaaliohjaaja - Rauman kaupunki

Haemme Tukitalo Merituuleen asiantuntevaa, idearikasta ja motivoitunutta sosiaaliohjaajaa.

Tukitalo Merituulessa järjestetään sosiaalista kuntoutusta aikuisille alle 65-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille, elämän muutosvaiheessa oleville ja muille sosiaalista kuntoutusta tarvitseville. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa asiakkaiden arjenhallintaa ja lisätä hyvinvointia arkeen. Tukitalo Merituulessa työskentelee sosiaaliohjaajan lisäksi sairaanhoitaja. Merituulessa työskentelee myös kokemusasiantuntijoita.

Sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tuotetaan yksilö- ja ryhmämuotoisin menetelmin. Tukitalo Merituulen Olkkari-toiminnassa asiakkaat voivat viettää aikaa ja keskustella muiden kävijöiden sekä ammattilaisten kanssa. Tavoitteena tukitalo Merituulen toiminnassa on avohuollon tukitoimin tukea kotona asumista sekä asiakkaiden arjenhallintaa parantamalla hyvinvointia. Tukitalo Merituuli on matalan kynnyksen ammatillisesti ohjattu paikka, jonne ei tarvita lähetettä.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä Merituulessa on suunnitella, toteuttaa ja arvioida sosiaaliohjaustyön asiantuntijana asiakkaiden tarpeista lähtevää voimavaralähtöistä yksilöllistä tukea ja palvelua. Keskeisiä ohjaajan tehtäviä ovat:
- Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioiminen ja asiakassuunnitelman laatiminen
- asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, elintapaohjaus
- yhteistyö asiakkaan virallisten ja epävirallisten verkostojen kanssa
- Tukitalo Merituulen ja Olkkari-päiväkeskustoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
- sosiaalisen kuntoutuksen ryhmien suunnittelu, toteutus ja arviointi
- kotiin vietävä, jalkautuva sosiaaliohjaus osana suunnitelmallista sosiaalityötä
-kokemusasiantuntijakouluttajana toimiminen ja kokemusasiantuntijatoiminnan koordinointi

Kelpoisuusehtona on Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) §8 mukainen kelpoisuus (sosionomi AMK).

Hakemuksen jättäminen: Ensisijaisesti sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry). Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma. Kelpoisuuden osoittavat tutkinto- ja työtodistukset on esitettävä mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Aikuis- ja perhetyön päällikkö Martta Koski, puh. 044 403 7861

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Sosiaalipalvelut, Aikuis- ja perhetyö, Työtoimintakeskus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 2900 työntekijää, joista lähes 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Sinkokatu 1, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat