Sosiaaliohjaaja - Sosiaali- ja terveystoimiala

Etelän aikuissosiaalityön tiimi 1:ssä on avoinna sosiaaliohjaajan vakinainen virka.

Sosiaaliohjaajana työskentelet yli 30-vuotiaiden aikuissosiaalityön asiakkaiden parissa sekä itsenäisesti että työparina. Teet asiakkaidesi kanssa yhdessä heille palvelutarpeen arviointeja ja suunnitelmia. Tehtäviisi sisältyy jalkautuvaa työtä mm. kotikäynteinä sekä työskentelyä moniammatillisissa verkostoissa.

Vastaat myös välitystiliasiakkaidesi asioiden hoidosta sekä siihen liittyvästä päätöksenteosta ja suunnitelmasta. Lisäksi teet asiakkaillesi täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä.

Etelän aikuissosiaalityön tiimi 1:een kuuluu neljä sosiaalityöntekijää, kahdeksan sosiaaliohjaajaa, yhdyskuntatyöntekijä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Toimipisteemme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Terveys- ja hyvinvointikeskuksessa tarjotaan työikäisille laajasti sosiaali- ja terveyspalveluja.

Tarjoamme liukuvan työajan ja mahdollisuuden tehdä etätyötä sekä Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten liikuntapalvelut ja lounasedut. Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajalla on työn liikkuvuuden vuoksi mahdollisuus julkisen liikenteen asiointilippuun. Helsingin kaupunki tarjoaa myös monipuolista ammatillista koulutusta sekä mahdollisuuden hakea edullista työsuhdeasuntoa. Lisäksi tiimeille on järjestetty työnohjausta.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-683-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13.


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö-, tiimi- ja vuorovaikutustaitoja niin asiakastyössä kuin tiimityöhön perustuvassa työyhteisössä ja verkostotyössä. Arvostamme sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn, paineensietokykyä, joustavuutta ja kiinnostusta aikuissosiaalityön kehittämiseen.

Luemme eduksi aiemman kokemuksen sosiaaliohjaajana tehdystä sosiaalialan työstä aikuisasiakkaiden parissa ja Helsingin palvelujärjestelmän hyvän tuntemuksen. Etuna pidämme myös, jos olet käyttänyt Helsingin sosiaalitoimen nykyisiä asiakastietojärjestelmiä (ATJNet ja ATJWeb).

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Tutustu työnantajaan

Anne Peltola
johtava sosiaalityöntekijä
puh. 050 347 3178

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Etelän aikuissosiaalityö 1
Osoite: Työpajankatu 14 A, 00580 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.