Sosiaaliohjaaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sosiaaliohjaaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sosiaaliohjaaja kirjaa asiakassuunnitelman sosiaalityöntekijän vetämässä asiakassuunnitelmaneuvottelussa. Suunnitelmaan osallistuu sijaishuoltopaikka, lapsi ja vanhemmat ja tarvittavat muut yhteistyötahot. Sosiaaliohjaaja kirjaa effica -tietojärjestelmään suunnitelman ja lapsen asioista vastaava tarkistaa suunnitelman, jonka jälkeen suunnitelma lähetetään asianosaisille. Työhön sisältyy mahdollisesti muita yksikön sosiaaliohjaajan toimenkuvaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Eduksi luetaan työkokemus lastensuojelusta.

vs. johtava sos.työntekijä Toini Sesay, toini.sesay@turku.fi
22.7. alkaen Arja Ahonen, johtava sosiaalityöntekijä p. 050 561 6758 ja
Kaarina Salmi, sosiaalityöntekijä p. 050 396 7023
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelun sijaishuolto
Osoite: Linnankatu 23, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan