Sosiaaliohjaaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sosiaaliohjaaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on yksilökohtainen asiakastyö, moniammatillinen verkostotyö, ryhmätoiminnan ohjaus ja työn kehittäminen yhdessä muiden mielenterveys- ja päihdetiimin työntekijöiden kanssa. Asiakkaat ovat mielenterveys- ja päihdeasiakkaita ja työnkuvaan liittyy asiakkaiden moniongelmaisuus.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettu lain (272/05) 6 §:n mukaan.

Edellytämme:
-yksilökohtaisen asiakastyön osaamista, kykyä vuorovaikutukselliseen ja suunnitelmalliseen asiakastyöhön ja keskeisten mielenterveys- ja päihdetyön asiakastyönmenetelmien tuntemusta
-hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiutta työskennellä moniammatillisessa työympäristössä innovatiivisesti ja oma-aloitteisesti
-palvelujärjestelmän ja terveydenhuollon toimintaympäristön tuntemusta
-tietoisuutta riskiryhmistä ja riskiryhmien osallisuudesta, ymmärrystä mielenterveys- ja päihdeongelmista
-tietoisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta ja vastuista sekä potilaan oikeuksista
-vahvaa ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattieettisistä periaatteista

Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kokemus mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohtaamisesta.

Jaana Piispanen p. 040 749 3095
Jenni PInomäki p. 040 752 3768
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Terveyspalveluiden avopalvelut, Mielenterveys- ja päihdetiimit
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan