test

Sosiaaliohjaaja, työikäisten palvelut

Hakuaika päättyy  13.10.2023 14:00

Oletko vaikuttavasta työstä syttyvä tiimipelaaja? Nyt on tarjolla työpaikka, jossa pääset varmistamaan asiakkaan palvelun ensikontaktin laatua moniammatillisen tiimin kanssa!

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Sote-palveluiden Asiakasohjaukseen muodostetaan alueellisia moniammattillisia tiimejä, jotka vastaavat ohjauksesta, neuvonnasta ja palvelutarpeen arvioinnista. Kemiönsaaren ja Paraisten alueella toimivaan kaksikieliseen tiimiin etsitään nyt sosiaaliohjaajaa; voit esittää toiveen työpisteen sijainnista.

Etsimme joukkoomme sosiaaliohjaajaa, joka omaa monenlaista kokemusta sosiaalityön kentältä, tuntee sujuvasti palvelujärjestelmää ja sosiaalihuollon asiakasprosesseja sekä on tottunut toimija monialaisissa verkostoissa.

Sosiaaliohjaajan tehtävä on pääasiassa asiakastyötä: neuvontaa ja palveluohjausta sekä sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia moniammatillisesti painottuen työkäisten kanssa tapahtuvaan työhön. Työskentelyä määrittävät lakisääteiset määräajat. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu palveluiden ja toimeentulotuen myöntäminen ja/tai asiakkaan saattaminen tarvittavien palveluiden piiriin ja osallistuminen suunnitelman laatimiseen, dokumentointi ja verkostoissa tehtävä työ.

Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa.

Sosiaaliohjaajan tehtävät keskittyvät pääsääntöisesti työikäisten palvelutehtävään, mutta sisältävät myös lapsiperheiden palveluun liittyvää neuvontaa, ohjausta, palvelutarpeen arviointia ja päätöksentekoa.

Asiakastyön lisäksi tehtävään kuuluu kehittävä työote (tiimit; kokoukset; työnohjaus; täydennyskoulutus jne.), vaikuttavuuden ja laadun arviointi, jatkuva toimintatapojen arviointi ja tarvittaessa muuttaminen sekä yhteistyökumppaneiden konsultointi ja neuvonta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.


Lisätietoja

http://varha.fi

Anna Tähtinen, lapsiperheiden palvelupäällikkö p. 040 488 6091
Niina Hemming, palvelualuepäällikkö p. 040 549 2693
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.

Tutustu työnantajaan