Sosiaaliohjaaja varhaisen tuen palveluihin - Jyväskylän kaupunki

Varhaisen tuen palveluiden toimintayksikköön sijoittuu keskeisiä perheiden palveluita: lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, perhesosiaalityö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus, pikkulapsipsykologit sekä perhekeskustyöntekijät. Palvelutarpeen arviointitiimissä työskentelee sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä sekä psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi. Tiimissä tehdään keskitetysti Jyväskylän alueella lapsiperheiden osalta palvelutarpeen arvioinnit sekä tarvittaessa niihin sisältyvät lastensuojelutarpeen selvitykset ja palveluohjausta. Palvelutarpeen arviointitiimi ja koko Varhaisen tuen palveluiden toimintayksikkö on vahvasti kehittyvä.

Nyt haemme varhaisen tuen palveluihin

SOSIAALIOHJAAJAA

viransijaisuuteen ajalle 5.7.-31.12.2021.

Sosiaaliohjaaja vastaanottaa ja käsittelee uudet sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset ilmoitukset ja yhteydenotot palvelutakuun mukaisesti sekä osallistuu sosiaalityöntekijän työparina ilmoitusten ja yhteydenottojen kiireellisyysarvion tekemiseen ja palvelutarpeen arviointiin. Sosiaaliohjaajan tehtävään kuuluu myös yhteydenottojen tekeminen lapseen, huoltajiin ja tarvittaviin läheis- ja viranomaisverkostoihin. Keskeistä työssä on lasten ja heidän perheidensä avun ja tuen tarpeen arvioiminen ja palveluohjaus. Sosiaaliohjaajat antavat myös konsultaatioapua yhteistyötahoille ja heillä on oikeus päättää ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Sosiaaliohjaaja toimii osana monialaista tiimiä ja lähiesimiehenä on johtava sosiaalityöntekijä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosionomin (amk) tutkinto. Työ edellyttää lainsäädännön, erityisesti sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain hallintaa. Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimiseen työparina ja tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä reflektiiviseen työskentelyotteeseen sekä kehittämismyönteisyyttä.

Palvelussuhteen ehdot määrittyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Tehtävä alkaa 5.7.2021 tai sopimuksen mukaan ja siinä käytetään koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.


Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Piritta Jetsu, johtava sosiaalityöntekijä p. 050 343 1793, piritta.jetsu@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Varhaisen tuen palvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat