SOSIAALIOHJAAJA - Varkauden kaupunki

SOSIAALIOHJAAJA - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 19.7.2019 klo 15.00 mennessä

SOSIAALIOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA AJALLA 1.9.2019 - 31.12.2020 perhepalveluyksikössä

Haettavan viran tehtävät keskittyvät pääosin lapsiperhesosiaalityöhön, joka on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Lapsiperhesosiaalityössä otetaan vastaan lastensuojeluilmoitukset ja tehdään palvelutarpeen arviointeja sekä järjestetään niiden pohjalta palveluja asiakasperheille. Tehtävässä menestyminen edellyttää yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksen tekoon. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista puuttumista sekä moniammatillista työskentelyä. Kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Perhepalveluiden osaavaan tiimiin kuuluu viisi sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaaja, kymmenen perhetyöntekijää, kolme koulukuraattoria, lastenvalvoja ja johtava sosiaalityöntekijä. Perhepalveluihin kuuluu myös kaupungin oma lastensuojelulaitos perhetukikoti Kinnula ja lasten ja nuorten mielenterveysyksikkö lasten- ja nuorten keskus Nikula.

Varkauden kaupungin työntekijät ovat kehittäneet perheille tarjottavia palveluita poikkihallinnollisesti kohti varhaisempaa tukemista kumppaninsa SOS-Lapsikylän kanssa. Varkaudessa ei haluta enää vain puhua tuen tarjoamisesta varhaisemmassa vaiheessa, olemme siirtyneet puheista tekoihin.

Oletko sinä sosiaaliohjaaja joka arvostaa ammattitaitoista, kehitysmyönteistä, monitoimijaista tiimiä ja haluaa olla osa sitä? Jos kyllä, kutsumme Sinut mukaan osaavaan porukkaan!

Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi AMK pätevyys. Työ edellyttää liikkumista, joten virkaan valitulla edellytetään olevan ajokortti ja oma auto käytettävissä.

Virkaan valitun on velvollisuus ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Palkkaus KVTESin mukainen, virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toivomme ensisijaisesti sähköistä hakemusta, johon on mahdollisuus liittää ansioluettelo. Opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.
Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen pyydetään osoittamaan perhepalveluiden johtavalle sosiaalityöntekijälle ja lähetetään osoitteella Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut, Ahlströminkatu 6, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkki Sosiaaliohjaaja

Johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Qvintus, puh. 040 542 9836, sähköposti etunimi.sukunimi@varkaus.fi

Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Varkaus, 78250 Varkaus

Varkauden kaupunki on ainutlaatuisen teollisuusperinnön rakentama kansainvälisen energiateknologiaosaamisen keskus Keski-Savossa, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Tutustu työnantajaan