test
Sosiaaliohjaajan sijaisuus - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion aikuissosiaalityön tulosyksikössä perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosalueella on haettavana 12.12.2021 mennessä

Aikuissosiaalityön tulosyksikössä SOSIAALIOHJAAJAN määräaikainen työ 30.4.2022 saakka

Sijaisuuden toimipisteenä on joko Nivala tai Ylivieska, mutta hakijalta edellytetään tarvittaessa työskentelyä koko kuntayhtymän alueella asiakastarpeen mukaan.

Aikuissosiaalityön palvelujen tulosyksikössä työskentelevät palvelupäällikön lisäksi kolme sosiaalityöntekijää ja kuusi sosiaaliohjaajaa.

Sosiaaliohjaajana toimit sosiaalialan ammattilaisena tiimissä. Työtehtäviisi kuuluvat työikäisten asiakkaiden kokonaisvaltainen sosiaaliohjus sisältäen mm. palvelutarpeenarviointi, kuntouttavatyötoiminta, toimeentulotukityö, moniammatillinen verkostoyhteistyö sekä asiakkaan omatyöntekijänä toimiminen . Työskentely on sosiaalista toimintakykyä ylläpitävää ja muutokseen tähtäävää suunnitelmallista työskentelyä yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) annetun lain 8 § mukainen sosionomin ammattipätevyys. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa ja asiakaslähtöistä työotetta. Arvostamme kokemusta sosiaalihuollon ammattitehtävistä. Oman auton käyttömahdollisuus työtehtävien hoitamiseksi on välttämätön.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on savuton työpaikka. Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian..

Lisätietoja:
- suunnittelupäällikkö Leena Iisakkila puh. 040- 6355 461. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
- suunnittelupäällikkö Leena Iisakkila puh. 040- 6355 461. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

Aikuissosiaalityö

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!


Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Sinulle suositellut työpaikat