test
Sosiaaliohjaajan sijaisuus APS palveluissa - Naantalin kaupunki

Sosiaaliohjaajan sijaisuus, aikuisten psykososiaalisissa palveluissa
1.2.2022 - 30.6.2022

Naantalin aikuisten psykososiaalisissa palveluissa on avoimena sosiaaliohjaajan viransijaisuus. Sosiaaliohjaajan työtehtävät sisältävät päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaiden neuvontaa, ohjausta, palvelutarpeen arviointia ja sosiaalihuoltolain mukaista päätöksentekoa. Sosiaaliohjaaja toimii asiakkaiden vastuutyöntekijänä tai sosiaalityöntekijän työparina. Sosiaaliohjaajan vastuulla on päihdehuollon hoidon ja palvelutarpeen arvioinnit osana monialaista tiimiä ja sosiaaliohjaa vastaa päihdehuollon laitoskuntoutus asioista.

Työ on itsenäistä asiantuntijatyötä, työpari- ja tiimityötä. Työskentely tapahtuu virka-aikana toimistolla sekä asiakkaiden toimintaympäristöihin ja verkostoihin jalkautuen.

Naantalissa vastuu sosiaalityön kokonaisuudesta on jaettu tulosalueittain aikuissosiaalityön, perhepalvelujen ja vammaispalvelun kesken. Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa työskentelee sekä terveyspalveluiden että sosiaalipalveluiden työntekijöitä tehden mielenterveys- ja päihdetyötä. Aikuisten päihde-ja mielenterveystiimissä työskentelee sosiaaliohjaajan lisäksi asumispalveluohjaaja ja kaksi lähihoitajaa sekä terveydenhuollon kaksi terveydenhoitajaa. Sosiaalityötä tehdään monilaisessa yhteistyössä yhteistyössä muun sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain (27272005) 6 §:n mukainen sosiaaliohjaajan pätevyys. Tehtävä edellyttää päihde- ja mielenterveystyön tuntemus ja työkokemusta. Viranhaltijalla tulisi olla ajokortti.

Tarjoamme moniammatillisen tiimin tuen, mahdollisuuden työnohjaukseen ja Naantalin kaupungin henkilöstöedut. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan.

Ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kahde kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.naantali.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä:
perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen (050 345 8090) ja talouspäällikkö Airi Laurila (044 733 4589), etunimi.sukunimi@naantali.fi
Hakemukset tulee jättää ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi tai www.naantali.fi. Mahdolliset paperihakemukset kaupungin kirjaamoon, os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali. Hakemukset tulee jättää torstai 31.1.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

Naantalin kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Sosiaalityö, Aikuissosiaali- ja vammaispalvelut

Naantali on 19 300 asukkaan kasvava, elinvoimainen ja tulevaisuuttaan rohkeasti rakentava saaristokaupunki. Naantalin kaupunki työllistää noin 1300 kunta-alan ammattilaista. Tuotamme ihmisen mittaista hyvinvointia!

Kaupunkimme rekrytoi jatkuvasti osaavaa, työssä viihtyvää ja ammatti- ja koulutustaustaltaan erilaista työvoimaa. Arvostamme ihmisessä yhteistyökykyä ja halukkuutta antaa oma panoksensa myös työn kehittämiseen. Kaupungin toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamus, vastuullisuus, rohkeus, turvallisuus ja aurinkoisuus.


Osoite: Naantali, 21100 Naantali
Naantalin kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat