Sosiaaliohjaajan toimen - Närpiön kaupunki

Närpiön kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi
kokopäivätoimisen

Sosiaaliohjaajan toimen

Närpiön Perhekeskuksessa 01.02.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Olemme koonneet Perhekeskukseen monta eri ammattiryhmää. Perhekeskus muodostaa
toimivan ja yhtenäisen palveluverkostokokonaisuuden lapsiperheille ja osittain myös
aikuisille. Perhekeskuksessa teemme monialaista yhteistyötä eri toimijoidan kanssa.
Keskuksessa työskentelevät sosiaalityöntekijän lisäksi äitiys- ja lastenneuvolan sekä
terveyden edistämisen terveydenhoitajat, perhetyöntekijä, lastenpsykologi ja
työllistämiskoordinaattori. Toimimme matalan kynnyksen mallin mukaan, eli olemme
helposti tavoitettavissa ja pyrimme antamaan tukea varhaisessa vaiheessa.

Työtehtävä koostuu sosiaaliohjauksen antamisesta lapsille sekä perheille sekä muille
kohderyhmän asiakkaille. Tehtävään kuuluu säännölliset käynnit kaupungin eri
päivähoidon yksiköissä ja yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa tehtävä
ohjaus sekä tuki perheille. Sosiaaliohjaaja työskentelee sekä itsenäisesti että yhteistyössä
muiden kaupungin sektoreiden kanssa. Sosiaaliohjaaja osallistuu myös sosiaalihuoltolain
alaisten palveluiden palvelun tarpeen arviointeihin sekä on osa sosiaalihuoltolain alaisten
palveluiden tiimiä. Tehtävään kuuluu myös muita palvelualueeseen kuuluvia tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (AMK) tutkinto tai muu tehtävään soveltuva
korkeakoulututkinto sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen sekä kirjallinen
taito.
Työehdot ja palkkaus KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun tulee ennen viranhaltijan
valinnan vahvistamista esittää rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien
rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.
Koeaika on 6 kuukautta. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Hakemus lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta viimeistään 25.01.2021.

Närpiön kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa perhepalveluiden johtaja Tiia Krooks, puh 040 826 7257. Sähköposti:
etunimi.sukunimi@narpes.fi

Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.narpes.fi

Tutustu työnantajaan

Perhepalveluiden johtaja Tiia Krooks, puh 040 826 7257. Sähköposti:
etunimi.sukunimi@narpes.fi

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Osoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!