Skip to main content
test
Sosiaaliohjaajan toimi - Hankasalmen kunta

Haemme Hankasalmen lapsiperhepalveluihin sosiaaliohjaajaa vahvistamaan perhekeskuksen moniammatillista tiimiä!

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on sosiaalihuoltolain 16 §:n mukaista palvelua, joka on lapsen vanhemmille, perheelle tai muille lapsen kasvatuksesta vastaaville henkilöille annettavaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa käytettävissä olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea palvelujen hakemisessa ja käyttämisessä. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat
sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja verkostotyö.
Sosiaaliohjaaja tukee vanhempia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja hoidossa. Palvelulla tuetaan perheitä osallisuuteen ja edistetään perheen hyvinvointia.

Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluu myös perhekeskustoiminnan koordinointia.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Ennen toimen vastaanottamista hakijan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä.

Toivomme hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta

Lisätietoja

https://www.hankasalmi.fi/perhetyo/sosiaalipalvelut/perhetyo

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sosiaalipalvelupäällikkö Sanna Hänninen, puh. 014 2671 225, sanna.hanninen@hankasalmi.fi

Lisätietoja

Hankasalmen kunta

Hankasalmi on vajaan 5000 asukkaan kunta, jossa on hyvä asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa.


Osoite: Kirkkotie 11, 41520 Hankasalmi

Sinulle suositellut työpaikat