Sosiaaliohjaajan virka - Nokian kaupunki

Vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluvat alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki sekä osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellista tuesta.

Työ on laaja-alaista ja monipuolista sisältäen mm. asiakasohjausta ja neuvontaa, asiakkaiden palvelutarpeen arviointia, palvelusuunnitelmien laadintaa, yhteistyötä eri tahojen kanssa sekä viranomaispäätösten tekemistä.

Pääset vaikuttamaan oman työsi sisältöön ja olet mukana kehittämässä tiimityöskentelyä ja asiakasosallisuutta korostavaa työotetta.

Arvostamme vammaisalan työkokemusta sekä palvelujärjestelmien tuntemusta. Toivomme Sinulta hyviä asiakas- ja tiimityön taitoja, yhteistyökykyä sekä halua kehittää omaa työtäsi.

Tarjoamme esimiehen ja työyhteisön tuen, säännölliset viikkopalaverit sekä mahdollisuuden osallistua työnohjaukseen ja ammatillista osaamista täydentäviin koulutuksiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) mukainen kelpoisuus. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Valitun on ennen tehtävien vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilasta Nokian kaupungin työterveyshuollosta (Suomen Terveystalo Oy/Nokian toimipiste).

Vakituisissa tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.nokiankaupunki.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen p. 050 3958 785.
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi.

Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut
Osoite: Harjukatu 21, 37100 Nokia

Nokia on kasvava yli 33000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Monien suomalaisten menestystarinoiden juuret ovat täällä. Nokialla teollisuus ja muu yritystoiminta työllistää ja luo toimeentuloa. Monipuolisesta luonnosta sekä aktiivisesta kulttuuri- ja muusta harrastetoiminnasta olemme ylpeitä.