Sosiaalipalvelujen johtaja - Kangasalan kaupunki

SOSIAALIPALVELUJEN JOHTAJA

Kangasalla on tarjolla vaativa tehtävä huippuosaajalle, joka ei kaihda haasteita. Huippuosaajaksi toivomme ennen kaikkea johtajaa, joka uskaltaa käyttää tehtävään kuuluvaa toimivaltaa. Johtajalta toivomme rohkeita avauksia ja ratkaisuja, jotka perustuvat monipuoliseen ja perusteelliseen pohdintaan ja asioiden selvittämiseen.

Etsimme sosiaalipalvelujen johtajaa sosiaali- ja perhepalveluiden tulosvastuulliseksi palvelualueen esimieheksi. Sosiaali- ja perhepalveluihin kuuluvat työikäisten sosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelut.

Sosiaalipalvelujen johtajan työtehtäviin kuuluvat sosiaali- ja perhepalveluiden johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveyskeskuksen tavoitteiden mukaisesti. Työtehtävässä korostuu palvelutuotannon jatkuva kehittäminen asiakastarpeiden lisääntyvässä ja muuttuvassa toimintaympäristössä huomioiden kuntatalouden palvelutuotannolle asettamat reunaehdot ja haasteet. Palvelualueen esimiehen tehtäviin kuuluu keskeisesti talousjohtaminen sisältäen palvelualueen talousarvion valmistelun sekä talouden seurannan ja raportoinnin, sekä palvelualueen henkilöstöjohtaminen. Palvelualueella työskentelee 120 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Sosiaalipalvelujen johtajana osallistut sosiaali- ja terveyskeskuksen johtamiseen johtoryhmätyöskentelyn myötä ja tarvittaessa toimit asiantuntijana sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalipalvelujen johtajan virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä käytännön työtehtävissä hankittu hallinto- ja johtamiskokemus kunta-alan tehtävistä. Johtamiskoulutus luetaan eduksi. Sosiaalipalvelujen johtaja toimii sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisena, joten hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuntemusta sekä kokemusta vaativista hallinto- ja johtamistehtävistä. Edellytämme myös sosiaalihuoltolain alaisten palvelujen laaja-alaista tuntemista, jotta voit tarvittaessa toimia sosiaalihuollon palvelujen sisäisenä konsulttina palvelukeskuksessa. Lisäksi edellytämme sinulta sosiaali- ja perhepalveluiden palvelualueelle kuuluvien palveluiden tuntemusta, käytännössä osoitettuja, hyviä esimies- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen taitoa. Yhteistyötaidot ovat tehtävässä keskeisessä roolissa. Toivottavasti olet tulevaisuuteen katsova ja kehitysmyönteinen. Huumorintajukaan ei ole porukassamme haitaksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus pyydetään täyttämään osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 14.5.2021, klo 15:00.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne p. 050 380 3340, marika.lanne@kangasala.fi

Lisätietoja

Kangasalan kaupunki

Kangasala on vireä ja kehittyvä 32 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasala on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasalan kaupunki toimii isäntäkuntana. Sosiaali- ja terveyskeskus tarjoaa sosiaalihuollon palvelut lähes 40 000 asukkaalle.


Osoite: Kunnantie 1, 36200 Kangasala
Kangasalan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat