Sosiaalipalvelujen johtaja - Rauman kaupunki

Tarjoamme Sinulle vakituisen virkasuhteen kaupungin suurimmalla toimialalla. Tehtävä on mielenkiintoinen ja vaativa sijoittuen sosiaalipalvelujen palvelualueelle. Sosiaalipalvelujen johtaja on yksi toimialan viidestä palvelualuejohtajasta, kuuluu sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmään ja osallistuu aktiivisesti Satakunnan sote-uudistuksen valmisteluun. Virkasuhde täytetään 1.8.2021 alkaen.

Palvelualueen toimintamenot 26,4 milj. €, mistä palvelujen ostojen osuus lastensuojelun, vammaispalvelujen sekä aikuis- ja perhetyön yksiköissä yhteensä runsaat 15 milj. €. Henkilöstöä noin 150.

Sosiaalipalvelut -palvelualueeseen kuuluu kolme eri palveluyksikköä: aikuis- ja perhetyö, lastensuojelu ja vammaispalvelut. Palvelualueen tehtävänä on asiakastarpeista ja asiakkaan voimavaroista lähtien edistää hyvinvointia, turvallisuutta sekä osallisuutta. Sosiaalipalvelujen johtajan tehtävänä on luoda mahdollisuudet palveluyksiköiden päälliköille ja henkilöstölle, että asiakkaat voivat saada Raumalla tarpeenmukaisia, laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita sosiaalipalveluja. Palvelualuejohtaja vastaa myös yksityisten palveluntuottajien valvonnasta. Monialainen yhteinen työ on selviö. Tavoitteet saavutetaan tekemällä yhdessä töitä kaupungin eri toimialojen, sidosryhmien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Sosiaalipalvelujen johtaja vastaa myös digitaalisten palvelujen edistämisestä sosiaalipalveluissa sekä niiden käyttöönotosta.

Rauman sosiaali- ja terveystoimiala on laatusertifioitu ISO 9001:2015 mukaisesti ja tämä tarkoittaa palvelualueen johtajalta vastuunkantoa siitä, että laatutyön edellytykset turvataan palvelualueella ja näin perustyön jatkuva kehittäminen mahdollistuu.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, joka täyttää Lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 7 §:n edellytyksen, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Odotamme Sinulta hyviä esimies- ja johtamistaitoja sekä työkokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualoilta. Odotamme Sinulta myös asiakaslähtöiseen palvelujen tuottamiseen liittyvää osaamista (talous, hankintaosaaminen, toimintaympäristön analyysi) sekä kykyä johtaa muutos- ja kehittämisprosesseja.
Mielenterveys- ja päihdehuollon osaamisalueen hallitseminen on eduksi.

Arvostamme joustavuutta, paineensietokykyä ja taitoa johtaa organisaatiota muutostilanteissa. Omaat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvän suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Voit esittää myös oman palkkatoivomuksen. Valittavan henkilön tulee ennen virkasuhteen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Koeaika on 6 kuukautta.

Hakemuksen jättäminen: Ensisijaisesti sähköisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry). Kelpoisuus- ja työtodistukset esitettävä mahdollisessa haastattelussa.

Tutustu työnantajaan

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu Helin, puh. 050 428 5244, satu.helin@rauma.fi

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Sosiaalipalvelut
Osoite: Kalliokatu 1, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista reilut 1000 työskentelee Sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat