Skip to main content
test
Sosiaalityön opiskelijoiden käytännön jaksot (sk 2 ja sk 3): Siun sote; määräaikainen (id7119) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 19.2.2023 mennessä Sosiaalityön opiskelijoita käytännön jaksolle Siun soten sosiaalityön tehtäviin perhe- ja sosiaalipalveluihin, terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä gerontologiseen sosiaalityöhön. Tällä hakemuksella voit hakea sekä sosiaalityön käytäntö 2 (SK2, palkaton) ja sosiaalityön käytäntö 3 (SK3, palkallinen) jaksoille. Valitse hakemuksesta oikea jakso, johon olet hakemassa.

Kerrothan hakemuksessasi myös alueen, millä paikkakunnalla ja missä tehtävissä ensisijaisesti haluaisit harjoittelun käytännössä toteuttaa. Esitä myös toiveesi harjoittelun ajankohdalle ja sen kestolle.

Tarjoamme harjoittelupaikan mukavassa, kehittämismyönteisissä ja positiivisiin voimavaroihin uskovissa työyhteisöissä sekä

  • huippu henkilöstön kollegiaalisen tuen
  • tyytyväiset asiakkaat
  • tilapäismajoitusta
Sosiaalityöntekijäksi Siun soteen

Mahdolliset alueet käytännön jaksolle:

Lapsiperheiden palvelutLapsiperheiden palveluissa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita lapsiperheille sekä tehdään yksilöllisiä palvelutarpeen arviointeja lapsille ja heidän perheilleen.

Sosiaalityöntekijä voi työskennellä perheneuvolassa, palvelutarpeen arvioinnin yksikössä tai koordinoida erityisen tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden palveluita perhetyön, kotipalvelun ja tukisuhdetoiminnan puolella. Sosiaalityöntekijän roolina palveluiden koordinoijana on toimia perheen sosiaalihuoltolain mukaisena omatyöntekijänä, jolloin hän huolehtii mm. siitä, että perheet saavat tarkoituksenmukaiset palvelut.

Yhteyshenkilö; Palvelupäällikkö Hanna Myllylä, hanna.myllyla@siunsote.fi 013 330 5228

LastensuojeluLastensuojelussa järjestetään lastensuojelulain mukaisia palveluita lapsille ja heidän perheilleen. Lastensuojelussa sosiaalityöntekijä toimii lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä koordinoiden lapsen ja perheen palveluita samalla peilaten lapsen etua ja suojelutarvetta. Työ on tavoitteellista asiakassuunnitelmaan nojautuvaa työtä, jossa pyritään hyödyntämään systeemisen työotteen viitekehystä. Siun sotessa sosiaalityöntekijä voi työskennellä avohuollossa (Joensuu, Liperi), sijaishuollossa (Joensuu) tai yhdennetyssä lastensuojelun tehtävässä (Kitee, Ilomantsi, Nurmes, Lieksa).

Yhteyshenkilö; Palvelupäällikkö Maarit Haatanen, maarit.haatanen@siunsote.fi 013 330 5377

Työikäisten palvelutTyöikäisten palvelujen tavoitteena on tukea työikäisiä asiakkaita elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon tai opiskeluun liittyvissä asioissa sekä vähentää eriarvoisuutta. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutokseen mm. aktivoimalla asiakasta työelämään, koulutukseen, työkyvyn arviointiin tai muiden palveluiden käyttöön palvelutarpeenarvion mukaisesti. Lisäksi tuemme ja autamme arjen kysymyksissä, kuten asumiseen liittyvissä ongelmissa.

Yhteyshenkilö; johtava sosiaalityöntekijä Elina Jauhiainen, elina.jauhiainen@siunsote.fi p. 013 330 5265

VammaispalvelutVammaispalveluiden sosiaalityön tehtävänä on tukea ja edistää vammaisen henkilön aktiivista ja itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman tai sairauden aiheuttamia rajoitteita. Työhön kuuluu asiakastyö kaikenikäisten vammaisen henkilöiden kanssa. Vammaissosiaalityö on luonteeltaan yksilö-, työpari- ja verkostotyötä. Työ sisältää palvelutarpeen arviointia, päätöksentekoa ja palvelujen järjestämistä. Toimimme usein monialaisissa verkostoissa toisten viranomaisten, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa. Sosiaalityöntekijä vastaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessista.

Sosiaalityöntekijä työskentelee Honkalammin moniammatillisessa työyhteisössä tai Joensuussa Länsikadun Tiedepuiston yksikössä, joista vammaispalveluja järjestään koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Vammaispalveluilla on mahdollisuus tarjota palkattomia tai palkallisia harjoittelupaikkoja Honkalammen tai Joensuun toimipisteissä.

Yhteyshenkilö; palvelupäällikkö Kristiina Räsänen, kristiina.rasanen@siunsote.fi p. 013 330 5184

Gerontologinen sosiaalityöTuemme ikäihmistä sosiaalisissa ongelmissa ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijä hoitaa esimerkiksi vuokra-asumiseen liittyviä asioita, sosiaalisten ja taloudellisten asioiden selvittelyä sekä auttaa erilaisten etuuksien hakemisessa. Sosiaalityöntekijä antaa myös neuvontaa ja ohjausta, selvittää ongelmatilanteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yhteyshenkilö; johtava sosiaalityöntekijä Tarja Husso, tarja.husso@siunsote.fi p. 013 330 7109

Kysy rohkeasti lisää ja esitä toiveesi harjoittelun sisällöstä ja sijaintikunnasta!Tarvittaessa autamme asuntojärjestelyissä. Kalustettuja soluasuntoja löytyy Joensuusta keskussairaalan vierestä sekä maakunnasta. Palkattomalla harjoittelujaksolla majoitus on ilmainen. Lisätietoja tilapäismajoituksesta: https://www.siunsote.fi/soluasunnot. HUOM! Itä-Suomen yliopiston opiskelijat voivat saada matka-apurahaa palkattomalle harjoittelujaksolle tietyille alueille. Kysy matka-apurahasta yliopistoltasi.

Tehtäväkohtainen palkka on 1739,59 euroa / kk

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Lisätietoja myös rekrytointipalveluista: Anne Tuovinen, puh. 013 330 4216, rekry@siunsote.fi

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 13.1.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat