Sosiaalityöntekijä, 2 virkaa - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Perheoikeudellisen yksikön sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat tuomioistuinten pyytämien olosuhdeselvitysten laatiminen lasten ja huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevissa riita-asioissa sekä lausuntojen antaminen oikeuden pyynnöstä muun muassa oheishuoltoasioissa. Lisäksi sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat adoptiolausuntojen laatiminen ja muut perheoikeudellisen yksikön palveluihin kuuluvat tehtävät.

Sosiaalityöntekijä työskentelee perheoikeudellisen yksikön sopimuskuntien alueella.

Turun kaupungin perheoikeudellinen yksikkö tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Lisäksi edellytetään kokemusta asiakastyöstä vaativissa sosiaalialan tehtävissä, hyvää kirjallista ilmaisua, perheoikeudellisiin palveluihin liittyvän lainsäädännön hyvää hallintaa, kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn tiimeissä ja työparina sekä oman auton käyttömahdollisuutta.

Kokemus eroperheiden parissa tehtävästä työstä tai muusta perheoikeudellisten palveluiden työtehtävistä luetaan eduksi.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/perheille-annettavat-palvelut/isyys/perheoikeudellisen

Tutustu työnantajaan

Perheoikeudellisen yksikön palveluesimies Aino Hynninen
aino.hynninen@turku.fi p. 02 262 6098 ma, pe klo 9-10 ja ti, ke klo 13-14. Haastattelut toteutetaan viikoilla 48 ja 49 Teams-yhteydellä.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Hyvinvointitoimiala, kirjaamo, PL 670, 20101 TURKU

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Perheoikeudellinen yksikkö
Osoite: Puutarhakatu 14 A, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.