Sosiaalityöntekijä - Kirkkonummen kunta

Sosiaalityöntekijä - Kirkkonummen kunta

LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRANSIJAISUUS

on avoinna 1.4.2019-31.8.2020.

Kirkkonummen lastensuojelussa on kaksi tiimiä: avohuollon tiimi sekä sijais- ja jälkihuollon tiimi. Koulutimme koko lastensuojelun ja perhepalveluiden henkilöstön systeemisen lastensuojelumallin toteuttamiseen ja aloitimme ko. mallin mukaisen työskentelyn kevään 2018 aikana. Tämä tarkoittaa vahvempaa tiimityöskentelyä, pienempiä asiakasmääriä, systeemisen ajattelun periaatteiden ja ajattelua tukevien menetelmien tuominen konkreettisesti ohjaavaksi näkökulmaksi lastensuojelutyöhön sekä jatkuvaa työnohjauksellista otetta työssä.

Systeeminen työmalli tarjoaa mahdollisuuden intensiivisempään ja kohtaavampaan työskentelyotteeseen asiakastyössä. Tukea sekä perehdytystä antavat lastensuojelun ja perhepalveluiden esimiesten lisäksi myös koko työyhteisö. Tiimeillä on säännöllinen työnohjaus.

Lastensuojelun tiimiin kuuluu tällä hetkellä yhteensä 10 sosiaalityöntekijän vakanssia, 3 sosiaaliohjaajaa sekä johtava sosiaalityöntekijä.

Tehtäviin kuuluu toimia lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä, toteuttaa avohuollon tukitoimenpiteitä asiakassuunnitelman mukaisesti yhteistyössä lapsen hänen vanhempien ja verkostojen kanssa.

Kelpoisuusehto sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtäväkohtainen palkka on 3661,22 € /kk.

Arvostamme positiivista, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta. Edellytämme tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ilmaisukykyä ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Kyky pari- ja tiimityöhön ja reflektiiviseen työskentelyotteeseen on oleellinen tehtävässä menestymisen kannalta.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antaa perhepalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Veronica Lundqvist 0407591149 ja sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto p. 040-7561411 ja sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Lähetä hakemuksesi kuntarekryn sähköisellä hakulomakkeella, työavain 209780. Haku päättyy 28.1.2019 klo 12.00

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Sosiaalipalvelut, Lastensuojelu, Avuohuoltoyksikkö
Osoite: ., 2400,

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.
Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan