Sosiaalityöntekijä - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Sosiaalityöntekijä - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueen noin

20 000 asukkaalle. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän työyhteisön, innovatiiviset kollegat , haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on savuton työpaikka.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ilmoittaa Perhekeskus Kaislassa haettavaksi 11.2.2019 klo 15.00 mennessä

Kaksi (2) määräaikaista sosiaalityöntekijän virkaa lasten ja perheiden palveluissa 31.12.2019 saakka. Aloitus sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.

Lisäresurssien myötä perhekeskuksen lasten ja perheiden palveluissa tehdään sosiaalityötä kohtuullisella asiakasmäärällä. Perhekeskuksen lasten ja perheiden palvelut on määrätietoisesti tulevaisuuteen katsova työyhteisö, jossa työskennellään lapsiperheiden parissa sosiaalihuollon sekä lastensuojelun viitekehyksessä. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen kehittää voimakkaasti lapsiperheiden palveluita mm. perhekuntoutusta toteutetaan sosiaalipalveluihin kuuluvassa perhetyössä yhtenä avohuollon tukitoimista. Lisäksi vuoden 2019 aikana alkaa kouluttautuminen lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin, jossa monitoimijaisuus on työskentelyn lähtökohtana ja palvelut viedään lasten ja perheiden luonnolliseen toimintaympäristöön.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä sekä tiimityöhön että itsenäiseen työskentelyyn. Tarjoamme työntekijöille säännöllisen ryhmä- ja tarvittaessa yksilötyönohjauksen. Työssä vaaditaan myös oman auton käyttöä, koska työ sijoittuu kahden kunnan alueelle.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus.

Tehtävän työaika on 38,25 h/vko. Palkka on 3427 euroa/kk. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote.

Ensisijaisesti toivomme hakemukset jätettävän sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi -palvelun kautta. Pätevyyden osoittavat todistukset ja muut todistukset tarkastetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Terhi Järvi, puh. 050 381 1684, sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja Johanna Kärkkäinen, puh. 050 330 5384 ja vs. sosiaalipalvelujen johtaja Elisa Roimaa, puh. 050 414 6270. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Sosiaalipalvelut, Lasten ja perheiden palvelut
Osoite: Kauppatie 107 B, 62200,

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen järjestää kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueen noin 20 000 asukkaalle. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Kauhavan kaupunki ja Evijärven kunta. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvän työyhteisön, innovatiiviset kollegat , haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan