Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kaupunki

Sosiaalityöntekijä - Kangasalan kaupunki

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA, lapsiperheiden sosiaalipalvelut 3.6.2019 alkaen

Kangasalan kaupungin sosiaalikeskuksen lapsiperheiden palvelut ovat jaettu SHL:n mukaisia palvelutarpeen arvioita tekevään lapsiperheiden sosiaalityön tiimiin ja lastensuojelun tiimiin. Tiimeissä työskentelee yhteensä kahdeksan sosiaalityöntekijää.

Haemme vakituiseen virkasuhteeseen osaavaan ja kehittyvään joukkoomme sosiaalityöntekijää palvelutarpeen arviointitiimiin.

Kangasalan kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön tehtävään kuuluu lapsiperheiden palvelutarpeen selvittäminen yhdessä lapsen, perheen ja verkostojen kanssa. Tehtävään kuuluu lisäksi lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen suunnitelmallinen sosiaalityö ja -ohjaus sekä muiden sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen koordinointi. Olet myös osa Kangasalan kaupungin ja Pälkäneen kunnan yhteistoiminta-alueen virka-aikaista sosiaalipäivystysrinkiä.

Kangasalan kaupunki arvostaa työnantajana työntekijöitään ja tarjoaa portaittaiset sitoutumispalkkiot omaan työhönsä, asiakkaisiin ja työyhteisöön sitoutuville ammattilaisille. Lapsiperheiden sosiaalityön tukena oman tiimin lisäksi ovat lähiesimies, perhetyön ja lastensuojelun tiimit sekä ryhmätyönohjaus. Lisäksi tiimin käytössä on 50 % psykiatrinen sairaanhoitaja ajalla 31.12.2019 saakka. Kangasalan kaupunki tarjoaa lisäksi hyvät kouluttautumismahdollisuudet ja mahdollisuuden kehittää omaa työtään.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Määräaikaisesti enintään vuodeksi voidaan virkaan valita sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut vähintään aineopinnot sosiaalityöstä ja käytännön harjoittelun (em. lain 12 §). Arvostamme kokemusta lasten ja perheiden kanssa työskentelystä, kykyä sekä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn että tiimityöhön ja hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä intoa kehittää työtä.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Määräaikaisessa virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa ja toistaiseksi voimassaolevassa virkasuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 10.5.2019 iltapäivällä.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Sosiaalityön johtaja Kaisa Bragge, 050 406 1186, kaisa.bragge@kangasala.fi ajalla 15.4.-18.4.2019
Vt. johtava sosiaalityöntekijä Katariina Liimatainen, 040 133 6305, katariina.liimatainen@kangasala.fi ajalla 23.4.-3.5.2019

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.
Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.

Tutustu työnantajaan